fbpx

Elamu välisuks Tartus Jaama 27, 19.saj. I p. Tartumaa kultuuritee

Vähesäilinud stiilinäide tõenäoliselt 19. saj. I veerandist pärinevast klassitsistlikust välisuksest, millel on kasutatud vanadele Tartu ustele iseloomulikku pilastri motiivi. Maja ise on olemas 1811. aasta Carl Ignatiuse Tartu plaanil.
Praegune uks on koopia 19.saj. I veerandist pärinevast uksest. Uks on kahepoolne ning valgmikuga. Uksetiivad jagunevad kaheks kassetiks, milledest alumine on tunduvalt väiksem ja moodustab redutseeritud sokli. Ülemine kassett lõpeb kapiteeliga. Ülemistesse kassettidesse on lõigatud sõõrid, milledest parempoolsel asub profiilis habemiku, vasakpoolsel nooruki pea. Kapiteele kaunistavad raagornamendid, neist allpool asuvaid kergelt markeeritud talumisimsse ilmestavad ristpaelaga seotud fašiinid.
Aastal 2000 valmistati mälestiseks olevast uksest koopia, mis paigutati Jaama 27 majale. Mälestis paigutati Jaama 27-1 kuuri. 2009. aasta märtsi algul pöördus Jaama 27-1 korteri omanik kultuuriväärtuste teenistuse poole, et anda uks üle Tartu linnamuuseumile. Ülevaatusel selgus, et uks vajab küll restaureerimist, kuid ukse seisukord on rahuldav. Vältimaks mälestise paigutamist hoidlasse leiti uksele uus omanik Tartu Ülikooli ja arhitektuurimälestise Lai 40 näol. Lai 40 hoone uks ei ole säilinud, majal on ees historitsistliku tahvlijaotusega koopiauks. Jaama 27 uks ja Lai 40 hoone on mõlemad stiililt klassitsistlikud, ka ukseavad sobivad enam-vähem, Lai 40 ava on mõnevõrra suurem kui Jaama 27 uks. Variandina oli kaalumisel ka ukse paigutamine Emajõe 3 klassitsistlikule puumajale, kuid selle ukseava oli veelgi suurem. Ülikool kavandab ukse restaureerida ja hoonele paigaldada koos Lai 40 välisfassaadi remonditöödega kahe aasta pärast.
Vaata Kaardil
  • English
  • Estonian
  • Swedish
  • Finnish