fbpx

Puitelamu Tartus Narva mnt 123, 19. saj Tartumaa kultuuritee

19. sajandist pärinev kahekorruseline puitelamu, 19.sajandi Tartu puithoonestuse iseloomulik näide. Moodustab miljööväärtusliku ansambli koos teiste Narva mnt elamutega. Säilinud on maja 19. sajandi II poole kehand, osaliselt plaanilahendus ja viimistlus.
Elamu Narva mnt 123 on suurem kahekorruseline puitelamu. Krundi reljeefi tõttu moodustab maakivist ja tellistest täiskeldrikorrus hooviküljel soklikorruse. Fassaade katab voodrilaudis - külgedel on säilinud algupärane, laiadest profileeritud laudadest rõhtlaudvooder, esi- ja tagafassaadil 1960. aastatest pärinev kitsastest laudadest rõhtlaudis. Viimane on võrdlemisi robustse teostuse ja algsest kehvema kvaliteediga ning tänaseks amortiseerunud. Siseseinad ja laed on valdavalt krohvitud, põrandad elukorrustel on laudpõrandad, mis osaliselt algsed. Väärtuslikke originaaldetaile on säilinud vähe. Esi- ja hoovifassaadil on säilinud algsed graniidist trepiastmed. Esiküljel paiknevas trepikojas on algupärane puittrepp. Uksed ja aknad on eri aegadel uutega asendatud, osa neist pärineb 1960. aastatest, osa on alles hiljuti asendatud. Hoonel on plekk-kattega viilkatus.
Elamu valmis esialgsel kujul, ühekorruselisena aastatel 1859-1860. 1873. aastal laseb uus omanik Johann Ernitz elamu F. Hübbe projekti järgi kahekorruseliseks ümber ehitada. 1900. aastal ehitab ehitusmeister W. Schilling hoovile uue pesuköögi. Sel ajal on juba olemas ka ühekorruseline hoovielamu, hilisem Narva mnt 125 ning krundipiiril asunud tall ja puukuur. Sellisel kujul püsis hoone kuni 1960. aastate lõpul teostatud kapitaalremondini, mille käigus see kaotas enamiku fassaadidetaile. Lammutati ka elamu hooviküljel asunud veranda ja rekonstrueeriti hoovitrepp. Asendati ka välisuks ning esi- ja hoovifassaadi voodrilaudis. 1964. aastal lammutati elamul kaks vaheseina ja ehitati uued pliidid. Samal aastal lammutati kaks kuuri ning ehitati uus puukuur ja pesuköök. 1968-1969. aastal teostati elamu põhjalikum kapitaalremont ruumide ümberplaneerimisega.
Vaata Kaardil
  • English
  • Estonian
  • Swedish
  • Finnish