fbpx

Puitelamu Tartus Narva mnt. 121, 19.saj. Tartumaa kultuuritee

19. saj. I poolel ehitatud ning 19. saj lõpus historitsistlikus stiilis ümber ehitatud elamu on iseloomulik näide 1870.-1880. aastail Tartu puitehitistes esinevast segastiilist, kus on põimunud šveitsi stiilile iseloomulik rikkalikum puitdekoor ja neorenessansilik fassaadiliigendus pilasterliigenduse ja vahevöönditega. Hoone moodustab koos teiste Narva mäel säilinud puithoonetega tervikliku hoonestuse ja ajaloolise linnamiljöö.
Hoonele ehitati peale teine korrus ja hoone sai rikkaliku historitsistliku saelõikeornamentidega kaunistatud fassaadidekoori. Korruste vahel kulgeb saelõikeornamendiga ilustatud simss, katuse all karniis. II korruse akende all on ornamentaalne kaaristu, I ja II korrusel on aknaraamistuse all konsoolikesed. Akendel ja ustel on karniisid. Kahetiivaline valgmikuga pilastrimotiividega klassitsistlik paraaduks kuulub esimesse ehitusjärku 19. saj I poolel. Aknad on uuendatud. Vundament on maakividest ja tellistest ning krohvitud. Seinad on palkidest ning kaetud laudvoodriga.
Hoone on ehitatud 19. saj. I poolel ühekordse, kõrge mansardkatusega puitelamuna, mis on olemas 1811. a. linnaplaanil. Suured ümberehitused tehti 1883. aastal F. Hübbe projekti järgi.
Vaata Kaardil
  • English
  • Estonian
  • Swedish
  • Finnish