fbpx

Puitelamu Tartus Narva mnt. 107, 1879.-1880. a Tartumaa kultuuritee

Hoone on iseloomulik näide 19. saj. lõpu šveitsi puitehitusstiilist, moodustades koos teiste Narva mäel säilinud puithoonetega tervikliku hoonestuse ja ajaloolise linnamiljöö.
Historitsistlik ristkülikulise põhiplaaniga kahekorruseline puitelamu. Soklikorrust kasutatakse äripindadena, kõrgemaid korruseid elupindadena. Narva mnt. poolset peafassaadi ilmestab liseenidega markeeritud risaliit, mille lõpetab kolmnurkfrontoon kahe väikese rombikujulise akna ja ühe rombikujulisteks ruutudeks jaotatud suurema aknaga. Hoonel on nurgaliseenid, teise korruse akende all kassetid, akendel saelõikeornamendiga ümbrislaud. Kiriku poolsel viiluküljel on akendel saelõikeornamendiga ümbrislaud, viilul profileeritud talastik. Hoone Jaama tänava poolsel viiluküljel on säilinud vanemad kuueruudulised framuugiga aknad, uksed on uuendatud 1960-ndatel.Võrreldes praegust projekti algsega, on näha, et ärklikorruse akende paigutust on muudetud: ühe kolmeruudulise akna asemel on üks suurem kuue ruuduga aken ning kummalgi pool väiksemad rombikujulised aknad. Puudub on ka projektis kavandatud torn peafassaadi katuse viilul.
Hoone on 1879. a. C. Sengbushi projekteeritud, valmis 1880. aastal.
Vaata Kaardil
  • English
  • Estonian
  • Swedish
  • Finnish