fbpx

Tartu Õlletehase peakorpus Tähtvere 56/62, 1898-1901.a. Tartumaa kultuuritee

Historitsistlikus stiilis ehitatud ehitised on tüüpilised näited 19. sajandi lõpu ja 20 sajandi I poole tööstushoonetest ning seoses sellega ka tööstuse arenguprotsessist Tartu linnas.
Fassaadide seinapindu liigendavad rustikaalselt laotud liseenid, astmeliselt laotud simsid, tellissillused akna- ja ukseavade kohal. Peahoonega liitub massiivne kuivatitorn dekoratiivse õhutuskorstnaga. Torni ülaosas on kreneleering. Hoonete aknad ja uksed on uuendatud.
Aastail 1893- 1898 ehitas õlletööstus "Tivoli " ( end. Schrammi, 1826 ) Tähtvere mäele suured tootmishooned. F. Moritz’i (AS Tivoli) tellimusel koostas R. Guleke aastatel 1892-1893 Tähtvere tänava krundile nr 36 õlletehase ehitusprojekti ja tehase juurdeehitusprojekti. Juulis 1895 koostas R. Guleke piiritusekeldri ehitusprojekti, veebruaris 1898 pneumaatilise linnasekuivati projekti ning juulis 1898 elevaatoriruumi ehitusprojekti. Märtsis 1902. valmis vabriku pealeehitusprojekt ja juunis 1912. tootmishoone ehitusprojekt. Vabrikukompleks koosnes monumentaalsest punasest tellistest peahoonest, mida ümbritsesid mitu kõrvalhoonet. Hooned paiknesid krundil, kus asus praeguseks hävinud omaniku elamu. 1898. valmis õlleladu ja nn. Põhjakelder, mille peale on ehitatud teine korrus koos õhustuspööninguga. Krundile pääses nõlva jalamilt Tähtvere tänavalt. Värava kõrval oli kõrge viljaelevaator (lammutatud). 1913. a. võttis tehased üle A. Le Coq peakontoriga Inglismaal. Vabariigi aastatel kuulus Eesti suurim õllevabrik A. Le Cog inglise ettevõtjatele. Siin toodeti odralinnaseid, mitut sorti õlut, mõdu, limonaade ja mineraalvett. Toodangut realiseeriti ka Inglismaale. Tehases olid linnaserehi, keedukoda, masina- ja katlamaja, garaazid ja töökojad, õlle jahutamisruum, käärituskelder, pudelite täitmise ja pesemise ruum, taara hoiuruum, valmissaaduste hoiuruum, maa- alune õlle- ja mõdu hoiuruum, vaatide täitmisruum, kuurid, vankriruum ja tallid. Kavas oli limonaaditehas eraldada muust tootmisest. Limonaadi ja mineraalvett taheti toota aastas 600. 000 pudelit. Varustuses oli kaks aurumasinat kokku 100 PH, 2 aurukatelt 8 atm. töörõhuga. Jõuülekandeid toitsid elektrimootorid. Tehases töötasid 70 töölist, 6 tehnilist ametnikku ja 7 ametnikku. Kaheksale tööliste ja ametnike perekonnale olid tehases korterid. 1950-60.a. ehitati külmhoone, uus linnasekasvatushoone ja villimisosakond. 1990. a. II poolel ehitati Tartu Õlletehase 1960. a. rekonstrueeritud villimistsehhi kõrvale valmistoodangu ladu ( AS Tartu Projekt ). 2003. aastal asutati tehasesse õllemuuseum.
Vaata Kaardil
  • English
  • Estonian
  • Swedish
  • Finnish