fbpx

Elamu Tartus Tähtvere 20, 1931.a. Tartumaa kultuuritee

Põhjamaade klassitsistlikul barokil põhineva 1920. aastate traditsionalismi ja funktsionalismi seostega eklektiline hoone. Ühtlasi on 1932. aastal ehitatud elamu näide arhitekt Anatoli Podcekajevi loomingust Tartu linnas.
Tähtvere 20 elamul on kõrge rusteeritud pinnaga sokkel, mansardkorruse räästa all jookseb profileeritud karniis. O-poolne fassaadinurk on poolkaarse väljaehitisega. O-S külje II korrusel on metallpiirdega rõdu. Esifassaadi keskmes on kitsa ja kõrge aknaga trepikoda. Sissepääsu ees on säilinud algupärane valgmikuga välisuks, mille mõlemad tiivad on kaunistatud omapärase puitornamentikaga. Ukse käepide on nõukogudeaegne. Hoone esifassaadi I korruse põhjanurgas ja lääneküljel ning vastu mäekülge oleva fassaadi II korrusel kaks loodepoolset akent on säilinud algse raamistuse, ülejäänud aknad on välja vahetatud uute vastu, sealjuures osa neist on plastraamidega.
Tähtvere tänava krunt nr 271 suurusega 112 3/4  kuulus Samuel Palmile. 1877. aastal ehitati Tähtvere tänava poolses O-küljes piimapood juurdeehitusena puitelamule, projekti koostas arhitekt M. Roetscher. 1878. ehitati krundi N-nurgale kauplusehoone koos eluruumiga. 1881. aastast saab krundiomanikuks Jaan Wader, kes tellib Otto Schröderilt projekti ühekorruselise puitelamu ehitamiseks. 1891 liidetakse Otto Schröderi projekti kohaselt olemasoleva puithoone kõrvale kahekorruseline juurdeehitus. 1900.a. oli krundi omanikuks Clementine Tippo. 1908.a. remontis krundi uus omanik August Lillefeld hoonet ning 1913.a. toimus pappkatusega hoone tulekahjujärgne taastamine. Hoone projekteeris arhitekt Anatoli Podšekajev 1932. aastal.
Vaata Kaardil
  • English
  • Estonian
  • Swedish
  • Finnish