fbpx

Puitelamu Tartus Kastani 129, 1902. a Tartumaa kultuuritee

Algupäraste historitsistlike fassaadidekoori detailidega kahekorruseline puitelamu on iseloomulik 20. saj. alguse Tartu arhitektuuri näide ning omab arhitektuurilist tähtsust Kastani tänava äärsete hoonete kujunemisloos.
Rõhtpalkidest ehitatud viilkatusega hoone on ristküliku kujulise põhiplaaniga, hoovipoolsel küljel on väljaehitisena kiilukujulise sisselõikega tagatrepikoda. Hoone nurgad on vormistatud nurgarustikaga, katusekarniisi ääristab saelõikeornamentikaga puitpits. Mõlemad katuseviilud on saelõikeornamentikaga kaunistatud. Hoone I - II korruse vahel on säilinud konsoolsimss. Hoone esifassaadil on säilinud ehitusaegne kahetiivaline välisuks. Ülaosas klaasidega peaukse raampuud ja tahveldised on rikkaliku profileeringuga kujundatud. Uks on säilinud heas seisukorras. Ukse kohal on voluutkonsoolidele toetuv varikatus, mille katteplekk on ääristatud pitsilise mustriga. Hoone aknad on säilinud algse raamikujundusega ja treitud tuuleliistudega. Osa aknaid on restaureeritud jälgides algset kujundust. Aknaid ja uksi ümbritsevad algsed historitsistlikud saelõikeornamentikaga piirdelauad. I korruse akende alune pind on jaotatud piirdelaudaga kassettideks. Säilinud on algupärane profileeritud voodrilaudis, mis on õlivärviga kaetud. Hoonel on maakividest sokkel, pealt krohvitud pinnaga. Katus on kaetud tsingitud terasplekk-kattega. Krunti piirab puitlippaed.
Hoone on ehitatud 1906.aastal ning paikneb Tartu Kastani tänava miljööväärtuslikul hoonestusalal.
Vaata Kaardil
  • English
  • Estonian
  • Swedish
  • Finnish