fbpx

Adminhoone Tartus Riia 12, 1938-1940.a. Tartumaa kultuuritee

1930. aastate lõpu esindustraditsionalismi uusklassitsistliku suuna peateoseid. Ehitati 1939-1940 arhitektide A. Kotli ja E. Lohu projekti järgi, taastati 1941-1943 ja uuesti 1944-1947. Hoone paikneb Tartu olulisel teederistil (Võru - Riia- ja jõe suunas Narva suunaline maantee) kujunenud väljaku ääres ja on oma peakorpuse fassaadikompositsiooniga selle dominandiks. Piki Võru ja Riia tänavat paiknevaid tiibehitisi pikendati 1950-ndate aastate lõpus (arhitekt H. Kuvasto). Võru tänava poolset tiiba on pikendatud 1990-ndatel aastatel ja 2005.
Tänavate ristumiskohale tekkinud väljaku poole on pööratud ehitise peakorpus ja piki Riia ning Võru tänavat kulgevad tiibehitised. Fassaadide uusklassitsistlikku lahendust ja monumentaalsust rõhutavad nii asend kui Tartu klassitsistlikule arhitektuurile viitav suunitlus ja esinduslikkusele pretendeeriv tellija. Peafassaadi ees paikneb sihvakate sammastega, ilma viiluta, ainult friisiosa ja karniisiga portikus. Portikuse sambad on paigutatud harvalt, et tagada saali paremat valgustust. Sammaste kapiteele kaunistavad venitatud akantusmotiivid koos pärlvööga. Maja soklikorruse seinapinnal on rustika, millest eristuvad rõhutatud sillustega aknad. Ülejäänud korruseid eraldab soklist profileeritud simss. Fassaadidel on mõõdukas dolomiidist ja krohvist dekoor - peafassaadi alumise korruse akende konsoolidele toetuvad veelauad, portikuse taguse seinapinna alumise fuajeekorruse akende karniisid, ülemise korruse akende kohal paiknevad ehismotiivid. Külgfassaade kaunistavad samuti mitmesugused simsid, pilastrid, rosetid. Peakorpuse portikuse taga hoone keskel on avar vestibüül. Teisele korrusele pääseb avarate podestiga treppide kaudu. Teise korruse fuajeest avanevad uksed läbi kahe korruse ulatuvasse saali. Piki tänavaid paiknevates tiibades on ruumid kahel pool koridori.
Kaitseliidu hoone Tartus Riia 12 ehitati endise 1843. a. ehitatud postijaama asukohale 1939-1940. 1938. a. korraldati kinnine konkurss arhitektide A. Kotli, E. Lohu ja A. Matteuse osavõtul. Lõpliku projekti koostas oma võsitlustöö alusel A. Kotli koos E. Lohuga. Ehitati 1939-1940, taastati peale tulekahju 1941-1943, kusjuures tehti muudatusi detailides. Peale teistkordset sõjapõlengut taastati uuesti 1944 - 1947. Ruumide puitosad vahetati selle taastamise käigus välja. Nõikogude perioodil oli maja Eesti Põllumajanduse Akadeemia peahooneks. Peale Eesti Vabariigi taastamist kuulus taas Kaitseliidule. Praegu on majas Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused.
Vaata Kaardil
  • English
  • Estonian
  • Swedish
  • Finnish