fbpx

Tartu Maarja kiriku hoone, 1836-1842.a. Tartumaa kultuuritee

19. sajandi keskel ehitatud kirik oli väheesinev klassitsistliku kiriku näide. Esimene eesti koguduse tarbeks ehitatud kirik Tartus.
Hilisklassitsistlik kiriku ehitusel on lähtutud ülevenemaalistest tüüpfassaadidest. Seinu ilmestasid nurgapilastrid ja lai räästakarniis, portaali rõhutas pilastritele toetuv frontoon. Samu kujundusmotiive oli kasutatud ka astmeliselt aheneva torni juures.Interjöör oli samuti klassitsitlik. Vanemast fassaadikujundusest on tänaseni säilinud kaarsillusega aknad, karniis. Peasissepääsu kohal on karniis, seda ümbritseb krohvraamistus. Interjööris puuduvad nähtavad algsed detailid.
1842. aastal valmis kirik Tartu linnaarhitekt Georg F. W. Geisti projekti järgi. Tartu Maarja kirik oli Tartu esimene eestlaste endi rajatud kirikuhoone. Kiriku ehitust saatis rahanappus ja mitmed Geisti projektis kavandatud üksikasjad teostusid lihtsustatud kujul. Kirik põles 1941. aastal II maailmasõja pommirünnaku ajal . Sõjajärgsel ajal anti hoone Põllumajandusakadeemia kätte ja seejärel kavandati sinna spordisaali. Peafassaadiga külgnev 2-korruseline juurdeehitus ehitati 1961. aastal, kui kirik ehitati ümber I. Kalmeti projekti alusel võimlaks, samal ajal lammutati ka torn. 2008. aastal tagastati hoone Maarja kogudusele.
Vaata Kaardil
  • English
  • Estonian
  • Swedish
  • Finnish