fbpx

Elamu Tartus Vanemuise 19, 1884-1885.a. Tartumaa kultuuritee

19. saj. lõpust pärinev neorenesanss stiilis hoone on iseloomulik näide rikkama linnakodaniku elamust.
Vanemuise 19 hoone on ühekorruseline, W-osas kahekorruseline L-kujulise põhiplaaniga maja. W-küljel eendub kolmnurkfrontooniga risaliit ning sissepääsust O-suunas on fassaadil eenduv kolmnurkfrontooniga risaliit. Risaliitide ja hoone nurkadel on rustikamotiiviga nurgaliseenid. Ühekorruselise hooneosa kolmnurkfrontooni all on kaarsillusega aknad. Kõik hoone aknad on raamistatud profileeritud krohvraamiga. Kahekorruse risaliidi II korruse akna kohal on kolmnurkviiluga karniis. Risaliitide viiludel on ümaraknad. Kaarsillusega paraadukseni viib kõrge kivitrepp, mida algselt ilustasid vaasid. Valgmikuga, kahetiivalise tahvelukse kohal on sepiskonsoolidele toetuv varikatus. Sokli kohal ja esimese korruse akende all on profileeritud simss. Tänavapoolsete akende tuuleliistud on valmistatud poolsambakujulise kaunistusega. Hoovipoolsed aknad on uuemat tüüpi raamistusega. Kinnistu on piiratud kõrge kivimüüriga (ca 2,5 m). Tänava poolsel küljel, hoone ees on madal kivimüür. Hoovi väravad on valmistatud kaasaegsetena metall-plaatidest. Hoone katus on kaetud tsingitud valtsplekk-kattega, profileeritud korstnapitsid on laotud keraamilistest tellistest ning üle krohvitud. Interjööris on säilinud algupärased karniisidega tahveluksed, valgetest kahlitest kamin saalis, II korrusele viib sepisvõrega kivitrepp. Põrandad on kaetud puitliistparketiga, seintel on taastatud trafarettdekoor.
G. von Roth elamu ehitusprojekti koostas F. Hübbe veebruaris 1884.a. Neorenessanssi sugemetega hoone projekteerimisel on projekti autor inspireeritud Berliini villastiili mõjudest. Kinnistu järgmisele omanikule krahv von Sievers’ile koostas O. Schröder märtsis 1888.a. hooviküljele trepikoja juurdeehitusprojekti. 1890.a. tellis Pavel von Sievers fassaadi muudatusprojekti, mille koostas R. Guleke. 1903.a. augustis tellis järgmine omanik Pontus von Knorrig kiviaia ehitusprojekti ning sama aasta septembris eeskoja ja keldri juurdeehitusprojekti. Nõukogude perioodil paiknes hoones KGB osakond.
Vaata Kaardil
  • English
  • Estonian
  • Swedish
  • Finnish