fbpx

Puitelamu Tartus Näituse 5, 1886.a. Tartumaa kultuuritee

19. saj. lõpul ehitatud ning algupärase fassaadikujundusega säilinud elamu on iseloomulik näide rohkete puitornamentidega dekoreeritud historitsistlikust puitarhitektuurist.
Ristkülikukujulise põhiplaaniga, puidust elamu viilkatus on kaetud keraamilistest kividest kattega. Hoonet ilmestab Veski tänava poolsel küljel väljaehitisena kahekordne veranda. Veranda akende alused fassaadipinnad on kaunistatud rikkaliku saelõikeornamentikaga. Veranda väikesteks ruutudeks jaotatud aknad on klaasitud värviliste klaasidega, sissepääsu ees on kahetiivaline valgmikuga tahveluks. Hoovipoolsel küljel on fassaadipinnast eenduv keskrisaliit viilkatusega lõppev ning sellest paremal puitkonsoolidele toetuv erker, mille aknaaluse seinapinnad on liigendatud puitprussidega kassettideks. Erkeri akna valgmik on kaarja ülaosaga. Näituse tänava poolse kahetiivalise tahvelukse ette, trepi kohale on ehitatud puitpostidele toetuv varikatus. Hoone esifassaadi akendel on saelõikeornamendiga karniisid ja veelauad, hoovikülje akende kohal on lihtsama kujundusega karniisid. Hoonel nurkades on lihtsad, laiad nurgaliseenid, katuseviilud on kaunistatud saelõikeornamendis risttalastikuga, sarikaotsad on profileeritud. Viilude tippu on kinnitatud puidust treitud ilupostid. Katus on kaetud keraamiliste katusekividega, korstnad on krohvitud ja valgeks lubjatud. Krunti piirab betoonpostidele kinnitatud puitlippaed.
1886. aastal projekteeris arhitekt O. Schröder rittmeister Karl Hugo von Kügelgen’ile ülikooli maadest eraldatud krundile elamu. 20. saj. algul koostas ehitusmeister W. Sternfeldt projekti hoone hoovipoolsele küljele erkeri juurdeehituseks. 1922. aastal müüs Marie Seeland rendikrundil olevad hooned prof. Aleksander Lipschützile. 1923. aastal Eesti Hüpoteegipanga koosatud hindamisaktis on märgitud, et hoone välisvooder ja veranda on halvas seisukorras. Hoone remontimiseks võttis omanik pangast laenu. 1926. aastal omandas hoone Paul Jürmann.1940. aastal müüs P.Jürmann hoone Leida-Amalie Jürmannile.
Vaata Kaardil
  • English
  • Estonian
  • Swedish
  • Finnish