fbpx

Uus Anatoomikum Tartus Näituse 2, 1886. a Tartumaa kultuuritee

Anatoomikum on väheesinev näide spetsiifilise funktsiooniga ülikooli õppehoonest, ühtlasi ülikooli suurim uusehitis 19.saj. lõpul. Arhitektuurselt on neorenesanss stiilis ehitis iseloomulik näide 19. sajandi lõpus ehitatud historitsistlikust hoonest.
Hoone on ehitatud neorenesanss-stiilis, selle I korruse seinapinnad on kaetud rustikaga, korruseid eraldab profileeritud simss, profileeritud simss jookseb ka II korruse akende kohal. Näituse tänava poolsel fassaadil on keskrisaliit. Rotund on kujundatud kaarakendega, II korruse akende vahel on pilastrid. Hoovikülg on lihtsama kujundusega, II korruse akende kohal on karniisid. Hoone räästad on kujundatud profileeritud karniisiga. Hoone kelpkatus on kaetud trapetsprofiilis plekk-kattega, mis paigaldati 1996. aastal. Rotundi koonuskatust katab traditsioonilises mõõtmetes käsitsi valtsitud tsingitud terasplekk. Hoone telliskorstnad on pealt kaetud katteplekkidega, osa korstnaid on olnud krohvitud, kuid nüüdseks on krohv suures osas maha varisenud. Interjööris säilinud suure auditooriumi sambad, karniisid, uksed, puust keerdtrepp. Hoonel on säilinud algupärased aknad, mis on halvas seisukorras. Akendel on säilinud kapiteelimotiiviga tuuleliistud, osade akendel on osa tuuleliistudetaile kaotsi läinud. Välisuksed on uuendatud 2001.a. hoone remondi käigus, mil ruumid said Tartu Ülikooli Filosoofiateaduskonna slaavi filoloogia osakonna tööruumideks.
Arhitekt R. Guleke koostas esialgse projekti, mis lükati kubermangukeskuses tagasi. Projekti korrigeeris arhitekt R. v. Bernhardt, selle alusel koostas R. Guleke lõpliku variandi. Neorenesanss stiilis uus anatoomikum ehitati aastatel 1886-1888 vajadusest füsioloogia ja patoloogia instituudid vanast anatoomikumist ära paigutada. Ehitati ristkülikukujuline laboratooriumite ja tööruumide korpus ja eraldi rotund, kus paiknesid kaks amfiteatrina tõusvate pingiridadega auditooriumit ja lahkamisruum. Kahte hooneosa ühendas väike koridor. 1897.a. ehitati R. Gulekese projekti järgi auditooriumitiiva vahekäigu külgedele täiendavad tööruumid, nii et hoone sai kompaktse üldkuju. Viimane suurem remont toimus 2001. aastal, hoonet kasutavad Tartu Ülikooli psühholoogia ja eripedagoogika instituudid.
Vaata Kaardil
  • English
  • Estonian
  • Swedish
  • Finnish