fbpx

Puitelamu Tartus Veski 47, 19.saj. Tartumaa kultuuritee

19. sajandi lõpust pärinev hoone on iseloomulik näide historitsistlikust puitelamust.
Kahekorruselise L-kujulise põhiplaaniga elamul esifassaadil on külgrisaliit, mille lõpetab profileeritud räästakarniisiga kolmnurkviiluga frontoon. Hoone fassaade ilmestavad tahveldatud nurgaliseenid, aknad on raamistatud profileeritud piirdelaudadega. I korruse akende kohal on karniisid, mille friisid on kaunistatud rombidega. Fassaadid on üle löödud laia laudisega, korruseid eraldab vertikaallaudisest profileeritud simssidega ääristatud vahevöö. Esifassaadi I korruse akende alused pinnad on kaetud vertikaallaudisega. Hooviküljel L-kujulise hoonetiiva kolmnurkviilu all on profileeritud simss analoogselt esifassaadi frontooniga. Hoone viilkatus on kaetud tsingitud valtsplekk-kattega. Keraamilistest laotud korstnapitsidel on katteplekid. Kuuese ruudujaotusega, ülaosas valgmikuga puitaknad on uuendatud. Esifassaadil on algupärane valgmikuga, kahetiivaline tahveluks, mille tahveldised on kaunistatud puiduornamentidega ja raamistatud profileeritud kreppliistudega.
Krunt eraldati Tähtvere mõisast 1876. a. Hoone ehitati aastatel 1876-1880, projekti autoriks on arvatavasti O. Schröder. 1880. ostis selle Tartu Gümnaasiumi õpetaja R. v. Zeddelmann koos kahekorruselise puuelamuga ja kõrvalhoonetega. Peale II maailma sõja aastaid asus majas Tartu Linna Sanitaar-epidemioloogia jaam, sel aja ehitati osa siseruume ümber.
Vaata Kaardil
  • English
  • Estonian
  • Swedish
  • Finnish