fbpx

Puitelamu Tartus Veski 45, 1901.a. Tartumaa kultuuritee

20. sajandi algusest pärinev puitdekooriga hoone on iseloomulik näide historitsistlikust puitelamust.
Hoone fassaadile kavandati frontooniga risaliit, külgseina erkeritorn, teise külgseina veranda. Maja akendele kavandati lukukivi motiiviga kaarsillused. Seda projekti ellu ei viidud. 1902.a. ostis krundi ehitusmeister F. Hübbe, kes projekteeris ja ehitas käesoleva hoone. Hoone valmis 1903. aastal. Koos elamuga ehitati krundile kuur koos selle all asuva võlvitud jääkeldriga. 1907.a. omandas kinnistu F. Peterson. 1910.a. kavandati keldriruumidesse ehitada pood ja sinna pääsemiseks valmistas fassaadi muutmise plaani insener V. Kessler. Muudatust siiski ellu ei viidud. 1921.a. omandasid krundi F. Petersoni pärijad, krundirenti maksti endiselt edasi Tähtvere mõisa omanikule E. von Vulffile. Petersonid repatrieerusid 1939.a. Saksamaale. Pärast sõda olid elamus üürikorterid. Käesoleval ajal tegutseb hoones korp! Revelia. Ristkülikukujulise põhiplaaniga kahekorruselisel kõrge sokliga hoonel on hooviküljel väljaehitistena kahekorruseline veranda ja trepikoda. Verandal on säilinud algupärased aknaraamid, mis on tugevalt amortiseerunud. Veranda I korruse akende kohal ja II korruse akende all on voodrilaudis paigaldatud vertikaalselt, ülejäänud voodrilaudis on horisontaalse asetusega. Maakividest laotud soklil on akende ümber tellistest raamistus. Korrustevaheline simss, akende ja uste piirdelauad on kaunistatud saelõike ornamentikaga ja nurgaliseenid kujundatud kvadreerituna.
Krunt nr 617T eraldati Tähtvere mõisa maast 1900.a. Selle omandas ehitusmeister C. Bescht, kinnistu plaani koostas maamõõtja H. Valdmann. C. Bescht koostas projekti, millel oli kavandatud kahekorruseline kõrge sokli ja katusekorrusega maja.
Vaata Kaardil
  • English
  • Estonian
  • Swedish
  • Finnish