fbpx

Elamu Tartus Veski 6, 1882.a. Tartumaa kultuuritee

Historitsilstliku fassaadidekoori detailidega kahekorruseline hoone on tuntud Peterburi arhitekti V. Schröteri loomingu väheseid näiteid Tartus. Hoonel on säilinud algupärane välisilme, plaanilahendused, algupärased ehitiseosad ja konstruktsioonid nii eksterjöörids kui interjööris.
Krundi sügavuses Kassitoome nõlval paiknev kahekordne villa on põhiosas ristkülikukujulise põhiplaaniga. Hoone ehitati härraselamuks, põhiplaanilt keerulise liigendusega ristkülik. Peafassaad on vastu Kassitoomet ja on Veski tänava poolse küljega võrreldes märksa rikkalikumalt kujundatud. Pikkseinad eenduvad mõlematel otstel, moodustades lõunas ja põhjas torne, milledest lõunatorn on kõrgem ja rikkalikumalt dekoreeritud. Ehismotiivina on kasutatud mašikuliid. Hoone juures on kasutatud palju sepist, millest on tehtud rõdude rinnatised, tornilõpud ja katuseharja ilustus. Tänavaküljel paikneb 2 risaliiti, neist N-poolsel asub sammastega etik, kust pääseb hoonesse. Etiku kohal on rõdu ja risaliidi lõpetab kolmnurkviil. S-O nurgal asub torn, Kassitoome poolse fassaadi keskosas asub avatud terrass, mille kaarsillusega katuseserv toetub sammastele. N-O nurgal on risaliit, mille lõpetab kaarnišši ja väikese rõduga kolmnukrfrontoon. Interjööris on säilinud originaalse kujundusega ruumid koos ahjude, kaminate, laekarniiside (ühel ruumil puust kassettlagi), ukseportaalide ning põrandatega.
Hoone laskis endale ehitada Balti raudteede üleminsener P. von Götte (ka Goette). Projekti valmistas 1881. aastal Peterburi arhitekt professor V. Schröter. 1911. aastal ostis hoone Tartu Ülikool ja asutas siia lastekliiniku. Nõukogude perioodil on siin olnud väikelastekodu, stomatoloogiakliinik, tuberkuloosidispanser, kuni hoone läks EPA valdusesse ning sinna rajati üliõpilasklubi.
Vaata Kaardil
  • English
  • Estonian
  • Swedish
  • Finnish