fbpx

Puitelamu Tartus Kroonuaia 20, 18-19.saj. Tartumaa kultuuritee

Sammastikuga puitmaja Kroonuaia 20 on väheesineva arhitektuurikeelega puitmaja näide 18.–19. sajandi Tartust. Mälestis moodustab tervikliku tänavajoone naabruses asuvate hilisemate puitmajadega.
Puitelamu koosneb kahest osast: Kroonuaia tänavaga paralleelne täismahus kohekordne maja Kroonuaia ja Tähtvere tänavate nurgal, mis on otsaga pööratud Tähtvere tänava poole, ning Kroonuaia tänavaga risti asuv ühekordne katusekorrusega maja, mis on otsaga pööratud Kroonuaia tänava poole. Kroonuaia tänavaga risti asuva maja nurk lõikas algselt sisse praegusesse Kroonuaia tänavasse, kuid 1957. aastal koostaud projektiga lõigati nurk eemaldati. Sama projektiga kaotati selle majaosa kirdeküljel asunud veranda ja kaguküljel olnud ühekordne eeskoda, mis asendati praeguse trepikojaga. Samuti laiendati selle projektiga katusekorrust, lisades katuse kagu- ja loodeküljele uugid. Kroonuaia tänavaga risti oleva hooneosa all paikneb kõrge sokliga võlvitud keldrikorrus, mis enne 1957. aasta projekti järgset ümberehitust koosnes neljast võlvikust. Sellel majaosal on murdkelpkatus, mis arvatavasti 1920.-1930. aastatel või tsaariaja lõpus kaeti tsementkividega, arvatavasti sama remondi ajast pärinevad ka vanemad esimese korruse aknad. Maja algset laia fassaadilaudist on säilinud hoovipoolsetel külgedel. Jõepoolne välisuks on kaasaegne koopia sobivast ajaloolisest uksest. Kroonuaia tänavaga paralleelsel osal on kelpkatus. Maja fassaade ilmestavad nurgaliseenid, korrustevaheline simss ning akende raamistus. Maja hoovipoolsel küljel paikneb läbi kahe korruse ulatuv sammastik. Majaosal on kuueruudulised aknad. Kroonuaia tänava poolne peauks on valgmikuga kahetiivaline profileeritud tahvlitega uks. Uksel on varikatus, mis toetub saelõikelistele konsoolidele. Hoovipoolsed uksed järgivad peauksega analoogset tahvlijaotust.
Hoone on ehitatud 18-19. sajandil.
Vaata Kaardil
  • English
  • Estonian
  • Swedish
  • Finnish