fbpx

Koolihoone Tartus Kroonuaia 7, 1911.a. Tartumaa kultuuritee

20. sajandi algul spetsiaalselt koolihooneks ehitatud hoone on väheesinev näide juugendlikust koolihoonest.
Hoone paikneb vallikraavi S-küljel krundil nr. 198 ja algselt paiknes selle kõrval tiik. Hoone on L-kujulise põhiplaaniga, millest lühema külje moodustab W-küljel paiknev hoovile väljaehitisena ulatuv saaliga plokk. O-küljel tänava ääres on 1965. aasta juurdeehitis (arh Udo Tiirmaa). Viimase ja selgelt eristuva juurdeehitisena valmis 2007. aastal võimlaplokiga hoonemaht (arh-d Maarja Kask, Karli Luik). Hoonel on keldriruume sisaldav kõrge sokkel, mis algselt oli krohvitud vaolisena. Sellele järgneb teise korruse keskpaigani ulatuv pritskrohvitud osa ning kolmandat korrust katab siledama krohviga kaetud pind, krohvpindade üleminek on kujundatud hammaskarniisina. Hoone fassaadil paikneb 2 juugendliku joonega viilu. Trepikoda eendub risaliidina. Majal on kõrged tahmapüüdjaga korstnad. Koridorsüsteemis hoonel on säilinud vanad aknad, vanad siseuksed ja koridoride kiviparketiga põrand.
Juugendlik koolihoone on ehitatud 1912. aastal Arved Eichhorni projekti põhjal.
Vaata Kaardil
  • English
  • Estonian
  • Swedish
  • Finnish