fbpx

Admin.hoone Tartus Kompanii 10, 1889.a. Tartumaa kultuuritee

Neorenesanss stiilis kahekordne hoone on iseloomulik näide 19.saj. lõpul ehitatud politseihoonest.
Fassaadijoonises on selgelt näha hoone jagunemine kahe ehitusperioodi vahel. Vanemal ehitisel on keldrikorrus ja kõrge sokkel, siin jääb ka korrustevaheline simss madalamale tasandile kui keldrita ehitatud uuema osa korrustevaheline simss. Uuem hooneosa on kahekorruseline, vanemal hooneosal on sokli ja põhikorrus. Eraldavaks elemendiks on risaliidina eenduv trepikoda. Mõlemal hooneosal on kasutatud ühesuguseid fassaadidetaile: alumise korruse rustika, korrustevaheline simss, teise korruse akende alune simss, teise korruse akende karniisid ja akendealused kassetid, teise korruse ulatuses nurgaliseenid, katusealune karniis. Kompanii tänava poolse risaliidi lõpetab atika. Risaliidi külgedel on rusteeritud liseenid, ukse kõrval väiksemamõõdulised lihtsad liseenid. Kahtiivalise ukse kohal teisel korrusel on suuremõõduline aken koos selle all paiknevate simsside ja kassetiga. Hoonel on valgmikuga kuueruudulised aknad. Risaliidi ukseava raamistavad korintose kapiteeliga pilastrid. Kahetiivaline tahveluks kohal on kõrge valgmik. Uuemal hooneosal on sissepääsu ees uus välisuks.
Kompanii 10 hoone paikneb krundil numbriga 81. Maa-alal Gildi ja Kompanii tänavate nurgal paiknes Tartu Suure e. Maarja Gildi gildituba (Gildenstube), mis hävis Põhjasõjas. Hoone koosneb kahest ehitusosast. Vanem neist paikneb Gildi ja Kompanii tänavate nurgal kuni maja peaukseni, hilisem juurdeehitis on Kompanii tänava ääres. Majal on L-kujuline põhiplaan. Esimene osa paikneb Gildi ja Kompanii tänavate nurgal. See kuulus kalevivabriku (Gildi 8) hoonete kompleksi ja ühekordse kivimaja suuri võlvitud keldreid kasutati õllelaona. 1867. ehitas Tartu Ametnike Pensioniselts maja ümber võimlaks (Turnhalle). 1887. omandas krundi Tartu linn ja määras selle politseimaja asukohaks. Platsil maja ees korraldati harjutusi ja õppusi. 1888. a. linnainsener P. Wilde poolt koostatud projekti alusel tehtud ümber- ja juurdeehitusega sai majast Tartu politseimaja. Turnhalle’le ehitati 1888. juurde teine tiib ja kogu hoone kohandati vastavalt uutele vajadustele. 19. saj. lõpul oli siin tsirkus, mis põles.1930-ndatel aastatel omandati krundiosa piki Kompanii tänavat kuni Munga tänavani ja ehitati garaažid. Praegune hoone koosneb kahest osast.
Vaata Kaardil
  • English
  • Estonian
  • Swedish
  • Finnish