fbpx

Elamu fassaad Tartus Rüütli 23, 19.saj. Tartumaa kultuuritee

19. saj. lõpust pärinev historitsistlikus stiilis hoone on iseloomulik näide rikkama linnakodaniku elamust.
Kõrge, eenduva sokliga majal on horisontaalne liigendus, mida rõhutavad I ja II korruse vahelised simsid mille vahel on ristkülikukujulised ehispinnad. II ja III korrust eraldab tugevalt profileeritud simss (varasem katusekarniis). Katusealused joonel ühtib laiem krohvsimss Rüütli t. 21-ga. Vertikaalseks aktsendiks on I ja II korruse seinapinnal profileeritud pilastrid. Aknad on ümbritsetud laia krohvraamistusega, akende kohal karniisid (välja arvatud III korrusel). Hoonel on valgmikuga historitsistlikud kahetiivalised välisuksed ja uued, valgmikuga kahetiivalised aknad. Katust katab kivikate, tänavapoolsel katusel on kaarjad uukaknad. Hoone fassaadid ja interjöör remonditi 1999.aastal.
Hoone asub vanalinna keskel vanimas ehitustsoonis krundil nr. 105, mis 1931.a. muudeti ühtseks krundiks nr. 104-ga. 1778.a. oli kinnistul algne eluhoone, mille projekti autor ei ole teada. 1890.a. ostis kinnistu R. Rathke. 1892. koostas Karl Bescht hoonele fassaadi muutmise projekti kahe kivitrepi ehitamiseks. Praegusel kujul on hoone alates 1893. aastast, projekti koostajaks oli W. Schilling. Peale II maailmasõda ehitati peale III korrus.
Vaata Kaardil
  • English
  • Estonian
  • Swedish
  • Finnish