fbpx

Elamu fassaad Tartus Rüütli 21, 1886 Tartumaa kultuuritee

19. saj. lõpust pärinev historitsistlikus stiilis hoone on iseloomulik näide rikkama linnakodaniku elamust.
Kõrge eenduva sokliga hoonel on sümmeetriline fassaadilahendus. Vertikaalset liigendatust rõhutavad I-II korruse akendevahelistel seinapindadel korintoste kapiteeliga pilastrid. Pilastrite alumine osa kuni akende ülaservani on kujundatud tahveldistega liseenidena. III korruse akende vahel olevad pilastrid on lihtsama kujundusega. II ja III korrust eraldab tugevalt profileeritud simss, profileeritud räästakarniisi alune pind on kaunistatud hammaslõikega. Katusealusel fassaadipinnal ühtib simss Rüütli 23-ga. I korruse välisukse ja selle kõrval olevate akende ning II korruse äärmiste akende kohal on ehisviiluga karniisid. Hoonel on valgmikuga historitsistliku tahveldisega kahetiivaline välisuks. III korruse aknad on kaarja ülaosaga. Valgmikuga aknad on analoogse kujundusega nagu 1909. aasta projektil. Katus on kaetud keraamiliste kividega, tänavapoolsel katuseküljel on väiksed kaarjad uukaknad.
Hoone asub vanalinna keskel vanimas ehitustsoonis krundil nr. 104. Varasem hoonemaht pärineb enne 1786.aastat. 1878.a. ostis kinnistu Peterburi kaupmees R. Rathke. 1885.a. koostas F. Hübbe olemasoleva maja ümberehitamiseks III korruse juurdeehitusprojekti. 1909.a. tellis K. Kloomius V. Kesslerilt fassaadimuutmise projekti, millel planeeriti esifassaadile kolm sissepääsu.
Vaata Kaardil
  • English
  • Estonian
  • Swedish
  • Finnish