fbpx

Hoone Tartu Botaanikaaias, 1806-1811.a. Tartumaa kultuuritee

Sammasportikusega ühekorruseline kivihoone on väheesinev näide väiksest klassitsistlikust majast. Hoonega ühendatud kahekorruseline maja järgib sajand hiljem samas võtmes klassitsistlikke kujunduspõhimõtteid.
1806. aastal sai ülikool kingiks praeguse botaanikaaia krundi, tollase Rosenkampffi aia, kus paiknesid linnamüüri jäänukid ja mõned ehitised-rajatised. Neist toekaim oli praeguse Lai 40 - hobusetall-tõllakuur. 1811. aasta kaardil (Ignatius) on näha kolme hoonet: praeguse suure kasvuhoone keskosas, praeguse Lai 40 kohal ja krundi kirdenurgas. 1814. aasta kaardil on Lai 40 kujutatud juba praeguse põhiplaaniga: keskosa flankeerivad külgrisaliidid, mille vahele jääb nelja sambaga portikus. Lai 40 üldjoontes praeguses mahus ja kujul ümberehitamine toimus 1811, mil sellest sai botaanikaaia direktori elamu. Ühtlasi ehitati kinni Laia tänava poolsed tall-tõllakuurile iseloomulikud suured kaaravad. Nõukogude perioodil ehitati kinni lahtine sammasportikus; lisati kinniehitatud portikuseossa trepp; muudeti plaanilahendus koridorsüsteemiks. Tall-tõllakuuriga on ühendatud vahetult Laia tänava äärde jääv kahekorruseline hoone, mille vanimad müürifragmendid pärinevad hiljemalt 1818. aastast. 1846 ja 1913. aasta vahel omandas hoone esimene korrus praegused mõõtmed. 1913 või 1914 ehitati hoonele peale teine korrus (ins Kessler). Sel ajal saab õppehoone praeguse kuju, sh. Emajõega paralleelse idatiiva kappidega siserõdud.
Vaata Kaardil
  • English
  • Estonian
  • Swedish
  • Finnish