fbpx

Elamu Tartus Lai 36, 1886. a Tartumaa kultuuritee

Elamu Lai 36 on kõrgetasemeline näide Tartu hilisklassitsistlikust arhitektuurist. Hoone interjöör kuulub Tartu esinduslikemate interjööride hulka. Mälestis moodustab osa Tartu vanalinna kui Emajõe Ateena nime kandva linna mõiste sisust.
Hoonel on kergelt eenduv keskrisaliit, millel paiknevad korintose kapiteelidega pilastrid ja kolmnurkviiluga frontoon. Katuse all kulgeb hammaslõikeline karniis. Alumisel korrusel on rustikamotiivid. Akendel on kolmnurkviiluga karniisid alumisel korrusel, ülemisel korrusel krohvkarniisid. W-küljel on I korruse ulatuses võlvitud laega sissesõit hoovile. Valgmikuga tahveluks paikneb esifassaadi ühel küljel, varasem uks paiknes risaliidi keskosas. Akendel on sambamotiiviga tuuleliist. Hoones on esimesest ehitusjärgust säilinud 18. saj. IV veerandi barokseid siseuksi. Teisest ehk klassitsismiperioodi ehitusjärgust on säilinud mitu rikkalikult kaunistatud ruumi teisel korrusel. Hoones on säilinud suured rikkalike kaunistustega ahjud, 2 klassitsistlikku sammasahju, peatrepi balustraad, puust keerdtrepp jpm. Peahoonega liitub hooviküljel tagasihoidlikuma arhitektuurikeelega õuetiib. 1922. a. läks maja Tartu Ülikoolile.
Ühekordne hoone ehitati tänava äärde varsti pärast 1775. aasta tulekahju, aastatel 1778-1786. Veel 1828. a. revisjoni paiku oli tegemist võlvitud keldriga ühekordse ehitisega. Teise korruse ehitamine toimus ajavahemikus 1828-1855, täpsemalt arvatavasti 1840. aastate alguses, millele viitab nn. Louis XVI stiilis saal ja fassaadi hilisklassitsistlik dekoor. Ehitustöid toimus ka hiljem (1884 maja ühendamine kõrvalhoonega, arh F. Hübbe; 1886 fassaadi muutmine, arh F. Hübbe; 1911 keldri akende suurendamine, ins V. Kessler).
Vaata Kaardil
  • English
  • Estonian
  • Swedish
  • Finnish