fbpx

Elamu Tartus Lutsu 7/Jaani 10, 18. saj Tartumaa kultuuritee

Varaklassitsistlik hoone on iseloomulik näide 18. sajandi IV veerandist pärit rikkama linnakodaniku elamust.
Silekrohviga viimistletud kivist seintega hoonet ilmestab massiivne profileeritud katusekarniis. Aknaid ümbritsevad lihtsad krohviraamistused. Lutsu tänava poolne sissepääs on kaarsillusega. Katusenurkades paiknevad restaureeritud lohepeadega veesülitid. Algselt olid vanema hooneosa alumise korruse akendel kaarsillused ning algne kaarsillusega paraaduks paiknes Jaani tänava poolsel fassaadil. Algupärased aknad ja uksed on välja vahetatud uute vastu. Krunt on piiratud Lutsu tänava poolse müüri ja selles oleva väravaga ja Jaani tänava poolse müüriga, milles on kaarsillusega värav.
Hoone paikneb vanalinna keskosa vanimas ehitustsoonis Jaani kiriku vastas krundil nr. 61. Kahekordne L-kujuline maja on ehitatud kahes etapis. Jaani tänava poole jääb ristkülikukujuline vanem hooneosa, sellega liitub piki Lutsu tänavat ehitatud tiibehitis. Vanem hooneosa ehitati 1740, uuem 1798. Hiljem on lisandunud ümber- ja juurdeehitised. 1883. a. koostas R. Guleke hoonele ümberehitusprojekti. Varasem elamu läks 19. saj. keskel Vene kroonule, siin töötas sillakohus, alates 1864. oli kubermangugümnaasiumi käsutuses, hiljem Tartu vangla ja seejärel teiste riigiasutuste käes.
Vaata Kaardil
  • English
  • Estonian
  • Swedish
  • Finnish