fbpx

Puitelamu Tartus Jaani 4, 18-19.saj. Tartumaa kultuuritee

Ühekorruseline puitmaja on väheesinev klassitsistliku puitmaja näide, mis osaliselt on ehitatud enne 1775. aasta suurtulekahjut, osaliselt vahetult pärast tulekahjut. Majal on säilinud 18. sajandi maht ja vorm, mitmeid algseid avatäiteid, treppe ja osaliselt plaanilahendus.
Hoone esindab varaklassitsistliku kodanlasemaja tüüpi. Põhiplaanilt moodustab hoone ebakorrapärase ristküliku, maja tagaküljel paikneb väljaehitisena eeskoda. Sissesõiduvärav asub hoone N-küljel. Ühekorruseline hoone paikneb kõrgel soklil. Ukseni viib tänavalt kõrge trepp. Aknaid ja ust ümbritsevad profileeritud piirded, akende kohal paiknevad karniisid, mille friisiosa kaunistavad nurkades rombimotiivid. Aknaid suletakse luukidega. Katuse all kulgeb profileeritud karniis. Katuses paikneb kaks kolmnurkviiludega ärkliehitist. Valgmikuga kahetiivaline klassitsistlik paraaduks, valmistajaks tislermeister A. P. Paul prantsuse varaklassitsistlike näidiste eeskujul (valgmiku ruudujaotus ja vapiliilia). Kummalgi tiival on pilastrimotiiv, mille keskosas paikneb soklil urn. Majas asus mantelkorsten-köök. Trepikojas on säilinud motiivide eeskujul taastatud A. P. Pauli töökojast pärinevad trepivõred. Hoovitrepi juures on säilinud 19. saj. treitud pulkadega trepivõre. Majas on säilinud 19. saj. alguse sisetrepp alakorruselt ärklisse. Hoones on hinnalisi "tartu tüüpi" varaklassitsistlikke uksi, mille uksetahvlit kaunistab barokne ornament (A. P. Paul) ja lihtsamaid kahetahvlilisi 18. saj. IV veerandi uksi, mille alumine tahvel on ülemisest väiksemate mõõtudega.
Elamu paikneb vanalinna vanimas ehitustsoonis krundil nr. 59. Varasemad krundil asunud kivihooned hävisid Põhjasõjas. 1737 - 1741 ehitati praeguse maja S-osa, millele liitus 1776-1777 N-osa. Ärklituba paiknes juba 1737-1741. a. ehitises. Ärklit laiendati 1805-1828 ja järkjärgult ka hiljem 19. sajandil. 1903. ehitati uuema osa keldrisse piimapood, siseruumid ehitati korteriteks ümber nõukogude perioodil. Hoone esindab varaklassitsistliku kodanlasemaja tüüpi. Põhiplaanilt moodustab hoone ebakorrapärase ristküliku, maja tagaküljel paikneb väljaehitisena eeskoda. Sissesõiduvärav asub hoone N-küljel. 1997 restaureeriti hoone Tampere majana.
Vaata Kaardil
  • English
  • Estonian
  • Swedish
  • Finnish