fbpx

Elamu Tartus Ülikooli 13, 1790-1799.a. Tartumaa kultuuritee

Ülikooli 13 on iseloomulik näide klassitsistlikust arhitektuurikeelest, kuuludes killuna Tartu kui klassitsistliku linna kuvandisse.
Hoone tunnusteks on 18. sajandi lõpust alates kujunenud ehituskehand-konstruktsioonid, plaanilahendus ning arhitektuursed detailid välisfassaadidel ja siseruumides. L-kujulise põhiplaaniga, kahekorruseline ja võlvitud soklikorrusega kivihoone paikneb nurgakrundil, hoone peasissekäik asub Küütri tänava poolsel küljel. Välisdekoori kujundamisel on eeskujuks võetud maja vastas J. W. Krause projekti järgi valminud klassitsistlik ülikooli peahoone. Ülikooli 13 mõlema külje kesktelge markeerivad hammaslõikelise kolmnurkfrontooniga keskrisaliidid. Kõrge soklikorrus on rustikaga, korruste vahel asuvad profileeritud simsid, II ja III korruse vahel riskülikukujulistes süvendites akantusväänlad, räästa all hammaslõikeline karniis.
Hoone valmis 1793. aastal kahekorruselise elamuna (ehitusmeister Voss). 1810. aastal lisati sellele kolmas korrus ning klassitsistlik fassaadikujundus (ehitusmeister J. N. F. Lange). 1830. aastal lisati Ülikooli tänava poolne rõdu. 1859. aastal tehti hoonele Küütri tänava poolne juurdeehitus.
Vaata Kaardil
  • English
  • Estonian
  • Swedish
  • Finnish