fbpx

Büroohoone Tartus Raekoja pl 10, 1936 Tartumaa kultuuritee

Hoone on 1930. aastate esindustraditsionalismi iseloomulik näide.
Raekoja platsi äärsel krundil nr 16 paikneva hoone fassaad kujundati 1930. aastate lõpu esindustraditsionalismile iseloomulikult kalleid materjale kasutades – I korrus dolomiit, ülemised graniitkrohv. Olemas olnud aknaavade vahed dekoreeriti uusklassitsismi stiilis pilastritega – stiliseeritud viljapeade motiivis kapiteelidega pilastrid liigendavad fassaadi, mida pärgab tugevasti eenduv karniis. Peasissepääs ametiruumidesse on kujundatud portaalina. Klaasitud ja hammaslõikega kaunistatud välisuksed kuuluvad ilusamate Tartu selle perioodi uste hulka.
Varasem hoonestus Raekoja platsi äärsel kitsal krundil hävis 1775. aasta tulekahjus. 1778. aastal ehitati krundile 2-korruseline suure barokse viiluga ehitis, mis 19. sajandi keskpaiku ehitati ümber 4-korruseliseks hooneks. Fassaadilahendus oli lakooniline, rõhutatud olid horisontaalsed korrustevahelised karniisid, teise ja kolmanda korruse akende kohal konsoolidele toetuvad sirged krohvkarniisid ja räästaalusel joonel jooksis hammaslõige. Hoone fassaadi akende ja uste asetus vastas praegusele. 19. sajandi neljandal veerandil toimusid ümberehitused hoovipoolsetes tiibehitistes. 1914. aastal muudeti esimest korrust F. Kangro projekti järgi. 1924. aastal ostis kinnistu Eesti Kindlustuse Selts, mis muudeti 1940. aastal Natsionaliseeritud Ühistegelikuks Kindlustusseltsiks Eesti. 1939. aastal valmis N. Kusmini projekt hoone ümberehitamiseks ning 1940. aastal ehitatigii hoone ümber Kindlustusseltsi hooneks, esimesele korrusele planeeriti kauplus, teisele ja kolmandale korrusele kindlustusseltsi ruumid ning ülakorrusele korter. 1940. aasta ümberehitusega säilis esifassaadi akende ja uste asetus.
Vaata Kaardil
  • English
  • Estonian
  • Swedish
  • Finnish