fbpx

Elamu Tartus Raekoja pl 6, 19. saj I pool Tartumaa kultuuritee

19. sajandi I poolel ehitatud hoone on varaklassitsistliku maja iseloomulik näide. Ühtlasi taasavatud Tartu Ülikooli esimese peahoonena ja pikaaegse õppehoonena haridusajaloo jäädvustus.
Nurgakrundil asuval hoonel on varaklassitsismile iseloomulik väikese rõduga ümar nurgalahendus. Nurgalahenduse teisel korrusel paiknes ülikooliaegadel ümmargune saal. Hoone Raekoja platsi poolsel osal on võlvitud kelder ja võlvid I korruse Raekoja platsi poolsel osal. Horisontaalset liigendust rõhutavad korrustevahelised vööndsimsid. Tänavafassaade ilmestavad II-III korruse vahel ristkülikukujulised ehissüvendid ja keskmiste akende kohale paigutatud kolmnurkviilud. I korrus on teostatud täisrustikas. Aknad on uued, teostatud algsete ligilähedaste koopiatena. Vanim uks on stomatoloogiakliiniku sissepääsul, teised kaasaegsed metalluksed.
Nii nagu enamus Tartu linnast, hävis 1775. aasta tulekahjus sellel kinnistul asunud varasem hoonestus. 1790. aasta paiku ostis krundi parun Ungern-Sternberg, kes lasi ehitada uue kivimaja. Hiljemalt 1797. aastaks oli uus suur kivimaja enam-vähem valmis – sellest aastast pärineb uue 2-korruselise kivimaja hindamisdokument. Aastate 1797 ja 1802 vahel ehitati juurde kolmas korrus. 1802. aastal omandas hoone taasavatud Tartu ülikool, kes kasutas hoonet õppe- ja haldustöös ning ülikooliga seotud inimeste korteritena. Esimese korruse ruume üüriti välja kauplusepindadena. Vanas ülikoolimajas, nii hakati seda maja kutsuma, elas pikka aega ülikooli raamatukogu direktor K. Morgenstern. 1870. aastal paigutati majja Farmaatsia Instituut, selle ruumid paiknesid maja Rüütli tänava poolses tiivas. 1937. aastal omandas maja Tartu linnapank. 1962. aastal läksid teise ja kolmanda korruse ruumid stomatoloogia polikliinikule, esimesel korrusel säilisid äripinnad. Põhjalikud remondid toimusid majas 1842 ja 1849-1851, mil muudeti ruumijaotust ja fassaadilahendust, asendati Rüütli tänava poolse trepikoja puittrepp kivitrepiga ning viidi algselt Rüütli tänaval asunud peasissepääs Suurturu lääneossa. 1963-1965 toimunud remont hõlmas peamiselt siseruume, sh kaotati algne Rüütli tn poolne trepikoda.
Vaata Kaardil
  • English
  • Estonian
  • Swedish
  • Finnish