fbpx

Maarja kalmistu Tartumaa kultuuritee

Ajalooline matmisepaik.
Ristkülikulise põhiplaaniga kalmistu osi piirab teepoolses küljes madal maakividest kivimüüritis, mujal on piirdeks kividest ja pinnasest vall, mis lääneosa lääne-, põhja- ja lõinaküljel on madal, vaevu jälgitav, idapoolse, oletatavalt vanema osa idakülg on tugeva võsastumise tõttu raskesti jälgitav. Väravarajatisi on idapoolsel osal kaks ja läänepoolsel üks, kõik kolm on sarnased maakivist postid, milledel betoonist eenduv kate. Postide mõõtmed:ca 1x1x1,5m. 20.sajandi keskpaigast vanemaid hauatähiseid ja - piirdeid on järgmiselt: metallist hauatähiseid 735, sealhulgas 105 sepist, metallist hauapiirdeid 24, kivist hauatähiseid 49, sealhulgas 6 hauakatteplaati. Kalmistu pindalaks on mõõdetud 2,17 ha.
Kahelpool Maarja-Palamuse teed paiknev kalmistu on tõenäoliselt rajatud 18.sajandi neljandal veerandil Maarja-Magdaleena kihelkonna kalmistuna.
Vaata Kaardil
  • English
  • Estonian
  • Swedish
  • Finnish