fbpx

Vabadussõjas hukkunute ühishaud Tartumaa kultuuritee

Sõjategevuse käigus hukkunute matmispaik
Palupera 8-klassilise kooli pargis asuv punaarmeelaste vennashaud on tähistatud põllukiviga(100x65x85cm), millele on paigaldatud marmorplaat(56x32x2,5) tekstiga: ” Seitsmele punaarmee/ võitlejale, kes langesid/ Paluperas nõukogude võimu/ eest 25. jaanuaril 1919.a.” Tähe kõrgus 2,5cm.
1919.a. 14. jaanuaril hõivasid Eesti Vabariigi sõjaväeüksused Tartu, jätkates soomusrongide toetusel edasitung Valga suunas. Punaarmee juhtkonna poolt paisati nende edenemist Lõuna – Eestisse pidurdama läti kütipolgud. 22.-23. jaanuaril 1919.a. toimusid Palupera – Kirepi piirkonnas mitmed kokkupõrked vastaste eelüksuste vahel. 23. jaanuaril hõivas soomusrongi nr. 2 dessant puuväelaste poolt maha jäetud Palupera mõis. Puuduliku luure tõttu sõitis mõisa sisse ka läti kütipolgu 15-meheline luuresalk, kelle peale mõisa õuest ja häärberist läheda maa pealt tuli avati. Maha lasti 7 punaarmeelast, 1 võeti vangi, teised pääsesid põgenema. Kohalike elanike poolt maeti langenud punaväelased Palupera karjalauda juurde, kust nad 1968.a. maeti ümber Palupera 8- klassilise kooli parki. Samal aastal püstitati kalmule ka mälestuskivi. (info MKA ajaloomälestise pass)
Vaata Kaardil
  • English
  • Estonian
  • Swedish
  • Finnish