fbpx

Tartu Vana-Peetri kalmistu Tartumaa kultuuritee

Iseloomulik näide 19. sajandi lõpus rajatud regulaarse planeeringuga ja rohke kõrghaljastusega kalmistust, kus on säilinud algupäraste kalmisturajatistena neogooti stiilis ehitatud värav ja kabel. Jälgitavate piiridega, järjepidevalt hooldatud kalmistu sisaldab paljude kultuuritegelaste haudu ning peegeldab suurepäraselt hauakujunduse erinevaid etappe ja kohalikku kalmistukultuuri, andes ülevaate nii metalli- kui kivitöö meistrite töödest hauatähiste valmistamisel. Alates 19. sajandist pärinevad hauad ja hauatähised omavad kultuuriajaloolist, kunstilist ja miljöölist väärtust.
Regulaarse teestikuga planeeritud kalmistu Puiestee tänava poolsele küljele on rajatud neogooti stiilis kolmeosaline sepisväravatega tellistest väravaehitis. Väravaehitise kõrval paikneb algupäraste historitsistlike detailidega säilinud kabelivahi maja. Kalmistu keskosas, O-W teljel asuval peateel paikneb kabel. Ristkülikukujulise põhiplaaniga, katusetorniga ehitise portaal ja aknad on vormistatud teravkaarsetena. Kabeli seinad on lubikrohviga krohvitud, katus ja torn kaetud tsinkplekiga. Vana-Peetri kalmistul paiknevad järgmised ajaloomälestised: 1. Konrad Mägi (1878-1925) haud (reg nr 4364) 2. Ado Wabbe (1892-1961) haud (reg nr 4365) Kalmistul on mitmete kultuurilooliselt Eestile oluliste isikute hauad. Kõrghaljastuses domineerivad valdavalt lehtpuud, vähesel määral leidub okaspuid.
Peetri kogudus alustas tegevust 1869.a. Neogooti stiilis telliskirik asub Puiestee tänaval ja on ehitatud 1884.a. Kalmistu sisseõnnistamine toimus 11. oktoobril 1892. aastal.
Vaata Kaardil
  • English
  • Estonian
  • Swedish
  • Finnish