fbpx

Kurista mõisa kalmistu Tartumaa kultuuritee

Maastikuliselt eristuv, erandliku balti-saksa perekonnakalmistu näide, kus on säilinud algse matusekabeli ja piirdeaia fragmendid ja kalmistut markeerivad põlispuud.
Kurista mõisaomanike de Villebois´de perekonnakalmistu koos matusekabeli varemetega asub Kurista mõisa pargi loodeosas. Kalmistu ala oli ajalooliselt piiratud maakividest aiaga. Kalmistu kabel oli tellistest nurga-, ukse- ning aknaavade piiretega maakividest hoone. (Tartumaa pärandkultuurist. 2011). Tänapäeval on kujutab kalmistu välispiire endast kuni 0,3 m kõrgust ja 0,6 m paksust mullavalli. Kalmistu lõunaküljel paikneb 3x3 m suurune, tellispiiretega maakivihoone vare. Kalmistul on näha Eleonora de Villebois kiviristi lõhutud fragmendid ja kivist hauatähise alus.
Arvatavasti on matusekoht rajatud 1834. aastal Stephan Gillemotte de Villebois´ poolt. Kalmistu hävitamise alguseks peetakse 1945. aastat ja sellele järgnenud kolhoosiaega.1950 . aastatel lõhuti kalmistut sihipäraselt kohaliku masina-traktori jaama jaoks ehitusmaterjalide saamiseks (Tartumaa pärandkultuurist, 2011)
Vaata Kaardil
  • English
  • Estonian
  • Swedish
  • Finnish