fbpx

Ahunapalu kalmistu Tartumaa kultuuritee

19.-20.saj. kalmistu piirkonnale iseloomulik näide, kus on säilinud ajaloolised matused, hauatähised ja -piirdeid, haljastuselemendid, hauakujunduse näited, piirdeaed ja värav.
Ahunapalu kalmistu asub Ahunapalu kool-palvemajast kagu pool. Ebakorraspärase kujuga kalmistu paikneb maastikuliselt kõrgemal kohal, liivasel maa-alal. Kalmistu väraval on säilinud kaks graniidist posti ja sepisvärav, kalmistut ümbritseb võrkaed. Kalmistul on säilinud palju ajaloolisi, 19. sajandist pärinevaid hauatähiseid, sealhulgas malmriste, hauaplatside piirdeaedu ja 20.sajandist pärit hauakive. Peasissekäigust vasakul on säilinud ajastule omased betoonist valatud ja valubetooniga dekoreeritud hauakastid.
Ahunapalu kalmistu täpne rajamisaeg ei ole teada. Arvat võib, et kalmistu rajati 19.saj lõpus , kuid kalmistu maa-alal võib esineda ka vanemaid matuseid. Kalmistu kuulus Peavalla palvemaja juurde. Pervalla kool-palvemaja kuulus Võnnu luteriusu kogudusele ja kirikuõpetaja käis seal 3-4 korda aastas jumalateenistust pidamas. Kalmistule on maetud Lõuna-Eesti pillimeister Aksel Tähnas (1911-1997).
Vaata Kaardil
  • English
  • Estonian
  • Swedish
  • Finnish