fbpx

Väägvere külakooli hoone Tartumaa kultuuritee

Ajalooliselt ühiskondlik hoone, mis on mänginud olulist rolli piirkonna ühiskondlikus- ja hariduselus, millel on säilinud hoone arhitektuurne vormistus ja ruumijaotus, algupärased ehituskonstruktsioonid ja detailid.
Klassitsistlik ühekorruseline ristlaudisega puithoone. Kaetud viilkatusega. Sissepääsu ees viilkatusega tuulekoda. Säilinud ilus klassitsistlik reljeefsete tahveldistega uks. Aknad laias raamistuses kuueruudulise jaotusega. Hoone tagaküljele on hiljem rajatud abiruumide väljaehitused.
Liivimaa kindralkuberner George Brown andis 18.aprillil 1765.aastal välja koolipatendi, mille alusel tehti vähemalt viie adramaa suurustele mõisatele kohustuseks asutada koolid lastele, kellel puudusid kodus õppimise võimalused. Mõisnikele, kes kooli ei asutanud, oli ettenähtud trahv kümme taalrit kirikukassasse. Väägvere külakool on ehitatud 19. sajandi esimesel poolel. Juba vanast ajast on tuntud siinse külakooli õpetajate ning kohaliku rahva muusikalembus. Nii tegutseb juba 1839. aastal kokku tulnud Väägvere pasunakoor väikeste vaheaegadega tänaseni. 1846. aastal asus Väägvere külakoolis tööle Lohkva Taavet - David Wirkhaus (1800-1872), kes õppetöö kõrvalt juhatas ka orkestri tegevust. (http://www.visittartu.com/10849 )
Vaata Kaardil
  • English
  • Estonian
  • Swedish
  • Finnish