fbpx

Nina Jumalaema Kaitsmise Kirik Sibulatee 25 aaret

Õigeusu pühakoja avamine Nina külas oli seotud vanausuliste laia levikuga Peipsi järvekaldal Mustvee ja Kallaste kandis. Vene elanikkond ilmus siiakanti 17. sajandilõpul. Pühima Sinodi määrusega 21. jaanuarist 1824 avati Nina külas kui Peipsi-äärse piirkonna keskuses õigeusu kogudus ning anti luba kiriku ehitusega algust teha. Sinodi ülemprokuröri Nina küla kirikuehitust puudutava ettekande servale kirjutas keiser Aleksander I resolutsiooni: "Nii olgu. Aleksander".

 

8.aprillil 1824 asetati Jumalaema Kaitse kivikiriku nurgakivi maatükile, mille oli kinkinud kohalik suurmaaomanik paruness Stackelberg, kes annetas ehituseks ka 1000 rubla ja 20 000 tellist. Kiriku projekti töötas välja Pihkva arhitekt Jakobson, ehitust juhtis aga riigikassa vahenditest töödeülem Jefimi Rumbaltsev. Ehitust toetasid ka vabatahtlikud annetajad, kelle hulgast võis leida isegi kohalikke luterlastest mõisnikke, ja see läks maksma peaaegu 35 000rubla. Kirikut ehitati aastatel 1824 - 1828 ning selle kõrvale kerkis ka preestri maja. Nina Jumalaema Kaitsmise Kirik pühitseti 5. novembril 1828.

 

Kiriku kahekorruseline peaikonostaas on Eestis harvaesinev vene rokokoo elementidega barokk-klassitsisimi stiilinäide (u. 1750-60-ndad aastad). Ikonostaas ei ole ehitatud Nina kirikule, vaid see saadi annetusena Pihkva piiskopkonnast Sentšitsõ küla kirikust. Arvatakse, et ikonostaas võis algselt olla laiem, sest kiriku seintel paiknevad lahtiselt 4 suurt ikonostaasiga sobivat ikooni.

 

20.sajandi algul laiendati pühakoda oluliselt kõrvalaltarite juurdeehituse arvelt. Vasak kõrvalaltar pühitseti 1917. aastal püha piiskop Nikolaose auks ning selle ikonostaasi kirjutas ja paigaldas meister F. Rookso. Parema altari pühitses Käteta Tehtud Pühakuju auks 14. detsembril 1926 Narva ja Irboska ülempiiskop Jevsevi (Grozdov).

 

Pühakoda seisab kaugele järve ulatuval kõrgel neemel, millest tuleneb ka aleviku nimi - Nina -, ning hakkab juba kaugelt silma. See on alati olnud pühaks majakaks meremeestele, kes viibivad rahutu Peipsi järve vetel. Seepärast ongi see pühakoda pärimuse järgi pühendatud ristirahva Jumaliku Eestkostja Kaitsele.


Vaata ringi ja leia vastused...

1. Mitu sibulakuplit on Nina kirikul...

2. Mitu vihmaveetoru on Nina kirikul...

3. Mitu ristikujutist on Nina kiriku peaväravaga seotud...

 4. Kiriku ees on üks betoonpost, mille tipus on korvpallirõngas. Posti küljes on ka elektrikilp, millele on kirjutatud ainult 1 sõna. Mis on elektrikilbile kirjutatud...

 5. Nina kirik on ümbritsetud kivimüüriga. Kivimüüri üks külg on osaliselt ääristatud hekiga. Mispuudest see hekk koosneb...


Vaata Kaardil
  • English
  • Estonian
  • Swedish
  • Finnish