fbpx

Salava Saaremaa Nature Tourism

Vilsandi rahvuspark

Vilsandi rahvusparki kuulub arvukalt pisemaid ja suuremaid saari. Eesti kõige läänepoolsemasse laiduderühma kuuluvad Loonalaid, Salava, Nootamaa ja Uus-Nootamaa.

Salava. Laiduderühmast lõunapoolseim on kirde-edela suunas välja venitatud 1280 meetri pikkune Salava. Laiu kirdeosas paiknevad kuhjeliste moodustistena kõrged rannavallid. Saare kesk- ja lõunaosas on võimalik kindlaks teha, et vallid on ladestunud otse aluspõhjalistele paepõrandatele.
Laiu läänerannikul avanevad aluspõhjalised kihid kohati madalate astangutena, mis rahvuspargi töötajatelt saadud teabe kohaselt vabanesid rannavallide alt alles paar aastat tagasi suuremate tormide järel.
Nii nagu Loonalaiul leidub ka Salaval minevikus elanud organismide kivistunud jäänuseid. Õhukesekihilistes dolomiitides võib rohkesti silmata kahe-kolme sentimeetri pikkusi vetikatoiduliste karpvähiliste kivistisi. Samuti on käsijalgsete ning okasnahksete hulka kuuluvate meriliiliate varrelülide kivistunud jäänuseid. Harvade, vaid üksikute eksemplaridena on esindatud trilobiidid ja meriskorpionid. 

Retked Sinna ja tagasi
Koos giidiga retki Loonalaiule ning Salavale korraldab Loona mõisas tegutsev turismiettevõte Pärimusmatkad:http://parimusmatkad.ee

Info:
http://www.loodusajakiri.ee/eesti_loodus/index.php?artikkel=732

Pildid:
http://www.ekstreem.ee/kaidojatarmo/2007.htm
http://fotoalbum.ee/photos/uuvemast/46318797/
Vaata Kaardil
  • English
  • Estonian
  • Swedish
  • Finnish