fbpx

Paju kivikalme

Endise Paju mõisa väljal on olnud üks suurematest Kihelkonnaümbruse muinaskalmistutest. Neid kivikalmeid on arvukalt lõhutud juba 19.sajandil, suurema osa lõhkus aga kohalik kolhoos nõukogude perioodil. Vanemas kirjanduses on see kalmeväli jaotatud mitmeks osaks (Uuerehe põld, Leetu põllud ja mitmed üksikkalmed). Neilt põldudelt kokkulükatud kalmekivid on praegu vallis Leetud põldude servas, kust leiti üks mõõk.
1874. aastal kaevas siin tollane Kuressaare Gümnaasiumi õpetaja Holzmayer, hiljem teised huvilised. 1895. aastal võtsid siin arheoloogilise kaevamise ette Moskva arheoloog S. Bogojavlenski ja P. P. Stackelberg. Neist kaevamistest on muuseumidesse jõudnud hulgaliselt ehteid ja relvi, mis asuvad Moskvas, Tallinnas, Riias jm.
1975. -1976. aastal kaevati arheoloog T. Tamla juhatusel Kalmu põllulliiva seljakul skandinaaviapärast matmispaika (kamberhaud?). 286 leiu hulgas olid mõned kullatud ehted, originaalne mõõgatupp, kilbitükike jm. Kalme all oli kiviaja asulakoht.

Vaata Kaardil
Loo oma kaart
Eesti