fbpx

Mäla kivikalme

Mäla küla Värava pere endisel karjamaal asuvad Ussimätta kalmed, mille vanemat osa dateeritakse u 500 a eKr. Mäla kalme puhul on tähelepanuväärne, et seda on kasutatud mitmel järjestikusel kultuuriperioodil. Kalme kõige vanema osa moodustavad kivikirstkalmed. Need kujutasid endast kaht kontsentrilist kiviringi, millest suurema läbimõõt on olnud umbes 8 meetrit. Kalme keskel on seisnud ligi poolteise meetri kõrgune raudkivist hauakivi, mis tähistas arvatavasti kalme keskset matust. Kalme vanimast osast on leitud põletamata inimluid ning savinõukilde. Meie ajaarvamise algul on kalme ümber ehitatud tarandkalmeks, kus laibamatused asendusid järk-järgult põletusmatusega. Kalme kasutamise viimasel etapil, mis arheoloogilise leiumaterjali järgi otsustades toimus 1.-2. sajandil meie aja järgi, on selle vanima osa peale rajatud võimas tarand, mille juures on kasutatud algse ringmüüri kive. Sellest ajajärgust on kalmest leitud mõned ehted ja katkine nuga.
Vaata Kaardil
Loo oma kaart
Eesti