fbpx

Kuressaare piiskopilinnus

Esimenekirjalik teade Kuressaare piiskopilinnuse olemasolust pärineb 1381. aastast.Konvendihoone-tüüpilinnuse ülesanne on olla teatud piirkonna administratiivne keskus ningvõimaldada küllalt arvuka inimrühma kooskäimist (conventus - kokkutulek), misavaldub hoone arhitektuuris ja pakub kaitset ülestõusu või sõja korral.Seosestulirelvade arenguga vajas ka Kuressaare linnus tugevdamist. 14. sajandi lõpustkuni 15. sajandi alguseni rajati lisaks 13. sajandist pärinevale ringmüürile uus, võimas 625 meetri pikkune ja 7 meetri kõrgune eelringmüür. Müüri osad onhilisemate vallide ja bastionide kavas säilinud tänaseni. Sajandi keskelkõrgendati müüri ja rajati suurtükitornid. Võimsaim neist, põhjabastionil paiknev suurtükitorn pärineb 1470. aastaist (restaureeritud aastatel1971.-1972).Kuressaare linnus jäi Saare-Lääne piiskoppide residentsiks Liivi sõja alguseni. Keskajalõpus (1559. aastal) müüs piiskop Johannes V Münchhausen oma valduse Saare- ja Kuramaal (sealhulgas ka linnuse) taanlastele. Keskaegsed kivilinnused hakkasidkaotama sõjalist tähtsust tänu üha võimsamate suurtükkide purustavale jõule.17. sajandi alul mindi kivilinnuseilt üle uut tüüpi kaitseehitistele. Taanlased moderniseerisid ka Kuressaare kindlustussüsteemi. Vana eelringimüüri ärakasutades rajati paksude muldvallide ja bastionide süsteem, mis ümbritseti umbes30 meetri laiuse mereveest täituva vallikraaviga.1645. aastal sõlmitud Brömsebro rahulepinguga läks Saaremaa Rootsi valdusse. 1618.-1619.finantsaastal oli linnuses palgal 47 ametimeest ja teenijat ning 50palgasõjaväelast, neist 36 lihtsõdurit ja 8 relvaseppa, 1623. aastal kahureid116. 1645. aastal oli garnison seoses sõjaolukorraga märgatavalt suurem:kindluse üleandmisel Rootsile teenis siin 850 palgasõdurit ja 800 talupojastmaakaitseväelast. 1648 läänistati MagnusGabriel De la Gardiele Kuressaare krahvkond ning 16. septembrist ka Kuressaare linnus, Kuressaare krahv De la Gardie nimetati ka 1649. aasta Liivimaa kindralkuberneriks ja ta kavatses linnuses kapitaalseid taastamis- jaümberehitustöid. Kuid 1654. aastal loobus Rootsi kuninganna Kristiina troonistja jättis Saaremaa endale sissetuleku allikaks.20. sajandialgul restaureeriti linnus Saaremaa rüütelkonna residentsiks.
Vaata Kaardil
Loo oma kaart
Eesti