fbpx

22. Mõisakohvik lastega

Oldagu ja tuldagu, nagu te ollete! Pakume kohwikukosti wärskes luftis ja häärberis, kus on peenemat tõugu rahwal alati kenna olla. Seltsiks Von Kohw ja Dass Tee. Wirgutavad aktivitäädid wäikestele preilnadele ja noorsandidele. Päewapiltnik. Moosekandid. Ettekuulutaja. Maneerijuhatus. Tulijatel ei maksa ihukatetega kitsi olla! Saksalikud peenemad satsid ja galantsemad antsugid tagavad seltsielus eddu ja pikema silmapaistvuse ning kauplemises kokkuhoiu. Kahwatu jume kaitseks ärgu unustatagu ka kaugema kaarega pääkatteid ja päewawarjusid! Möisakohwikut aitawad wirtschaftida Gaia klassitoa öpetajanna, kaswandikud ja wanempad ning tulutaühhingu Kogemise Rada rahwas.
Egle Oja 5172832 -  egleoja@uuepoltsamaamois.ee
Avatud: 10-15

Vaata Kaardil
Loo oma kaart
Eesti