fbpx

Endine maakonnahaigla

Linna piiril Sõrve maantee ääres asub ajaloomälestisena kaitstav 19. sajandi esimesel kümnendil tolleaegsele Tori laiule ehitatud maakonnahaigla. Oma algsest ilmest on hoone üsna palju kaotanud. Põhiliselt vaeste ravimiseks mõeldud haigla ehitamisel ja tegevuses oli suuri teeneid mitmekülgsel kultuuritegelasel ja arstil Johann Wilhelm Ludwig von Lucel. Asutuse tegevusele andis väga kiitva hinnangu Otto Wilhelm Masing, kes 1822. a. oma "Marahwa Näddala-lehes" muu hulgas kirjutas: "... ja wõtakse 8 innimest krono-, ja nisamma palju perris walla rahwast maksuta ma-laatsareti, ja arstitakse neid kurjast tõbbest puhtaks. Tohter saab aastas laatsareti laekast 600 rublad, üllepea omma waewa, kui ka rohtude eest mis ommast käest peab andma." Hoone oli kasutusel kuni 1940. aastani.
Vaata Kaardil
Loo oma kaart
Eesti