fbpx

Vaekoda

Vaekoda - Tallinna 3

Vaekoda oli linnale kuuluv hoone, kus asusid kontrollkaalud, mille alusel toimus turule toodud kaupade maksustamine. Siin kontrolliti vajadusel kaupmeeste kaalusid ja mõõtusid ning hoiti. kaubatagavarasid. Nagu paljudes teisteski linnades, ehitati. Kuressaare vaekoda otse turuplatsi äärde. Eestis on see ainuke säilinud seda tüüpi hoone. Vaekoda ehitati. aastatel 1648-1654 Saaremaa krahvkonda valitsenud krahv Magnus Gabriel de la Gardie korraldusel. Varabarokne hoone valmis 1663. aastal, millele viitab viilu harjakivisse raiutud aastaarv. Vaekoda säilitas oma algse funktsiooni tõenäoliselt kuni. Põhjasõjani.

Pärast seda kohandati vaekoda linna vahtkonnahooneks. 18. sajandi keskpaiku pikendati hoonet ühekorruselise juurdeehitusega. Vaekoda kasutati vahtkonnahoonena 1830. aastateni. Hiljem asus siin hobupostijaam ja 20. sajandi algusest mitmesugused poed jm ärid. Vaekoda restaureeriti põhjalikult aastatel 1980-1982.

Vaata Kaardil
Loo oma kaart
Eesti