fbpx

Kuivastu koda

Kuivastu koda – asus Tallinna 15, kiriku kõrval.
1918. a kuulus Alexander von Buxhoevedenile (1856–1919).
Hoone esineb esmakordselt 1747.a linnplaanil, 1786.a vastab peahoone konfiguratsioon pea tänapäevasele. Kinnistu kuulus Kuivastu Buxhoevedenite perekonnale. Peahoone oli maa-aadlike klassitsistlikus stiilis linnaelamu nimetusega Kuivastu koda. Esialgselt oli kivimaja jagatud kaheks, siin elasid korterites M von Stackelberg parempoolses tiivas ja vasakpoolses Otto von Ekesparre. Kinnistu hoonestus säilis 1952.aastani, mil krunt ja hooned kuulutati peremeheta varaks ja võeti Kingissepa Linna TSN TK bilanssi. 1952.a krundi aadressiks oli I.V. Stalini tn 29. Nõukogude perioodil oli hoone NSV Liidu relvajõudude käsutuses, kes rajas siia oma sideväe kasarmu.
1993.a rentis hoonet Saaremaa Kunstistuudio 1995.a oli krunt ja hooned erastamise kohustusega munitsipaliseeritud. Krunt ja hoone erastati AS Barklay Kinnisvarafondile. Hoones viidi läbi remont, mille käigus hoone kohandati hotelliks
Grand Rose Spa Hotel. 2007. aastal valmis hoonel juurdeehitus spaa ja hotellitubadega Komandandi tänava poolsel küljel

Vaata Kaardil
Loo oma kaart
Eesti