fbpx

Haeska koda

Haeska koda - asus aadressil Lossi 15, ehitati 18. saj. lõpus.
1918. a oli omanikuks Erich von Nolcken. Maja üks viimaseid elanikke oli Carl Nikolai von Nolcken, kes elas hoones aastatel 1901–1913. Sellesse aega jääb ka fassaadile uhke neogooti stiilis raidportaali rajamine, millega tekkis Kuressaare kõige pidulikum paraadsissepääs.
Eesti esimesel iseseisvusajal asus hoones Saarte Ühispank, Nõukogude ajal kohtumaja, nüüd asub seal hotell Arensburg.
Vanema hoone laskis 18. sajandi lõpul ehitada üks asekuberner Campenhauseni lähimaid abilisi, Johann Heinrich von Bartholomäi.1840. aastal ostis maja Kuressaare linnaarst ja üks mudaravile alusepanijaid, Gottfried Eduard Norman. Pärast tema surma müüsid pärijad maja Emilie Grosswaldtile, kelle poeg Ludwig abiellus Moskvas Emilie Reichardtiga ja rajas seal naise kopsaka kaasavara toel eduka värvi- ja rohukaupluse. Hiljem tulid nad rahakatena Kuressaarde elama, ning et abielu jäi lastetuks, panustasid palju heategevusse ja linna haljastamisse. Kudjape kalmistul on neil silmapaistev neogooti stiilis perekonna hauakabel. Grosswaldtide surma järel said maja omanikuks uuesti Nolckenid, seekord Haeska mõisast. Sellest ajast pärinebki Haeska koja nimetus – kodadeks kutsuti Saaremaal mõisnike linnaelamuid.
Vaata Kaardil
Loo oma kaart
Eesti