fbpx

Rauasulatuskoht Kultuuritee

Teaduslikku informatsiooni sisaldav arheoloogiline kultuurkiht. Muld on rauasulatuskohal ümbritsevast mullastikust tumedam, pinnases leidub hulgaliselt šlakitükke, kuid mõnedes kohtades, eriti aga kohas, mis jääb külavaheteest 50 m edela poole on šlakitükkide kontsentratsioon ümbritsevast märgatavalt kõrgem. Rauasulatuskohalt on leitud ka mõned killud käsitsi valmistatud keraamikat (Mälestise kirjeldus on koostatud mälestise passi põhjal). Rauasulatuskoht asub endise jaotuse järgi Tartumaal, Laiuse kihelkonnas. Rauasulatuskoht asub Jõgevale viivast külavaheteest vahetult edelas, ulatudes lääne, loode ja põhja suunas arvatavasti ka nõlva mööda mõnevõrra madalamale, soise heinamaa alale ja ida ning kirde suunas üle külavahetee. Maastikuliselt paikneb rauasulatuskoht lõuna ja kagu suunas tõusva kõrgendiku põhja- ja loodeserval. Keraamika järgi on muistis tõenäoliselt dateeritav I aastatuhandesse. Muistis on avastatud 1975. a Ferdinand Sei poolt. 3. juunil 1975. a käis koos F. Seiga kohal Ajaloo Instituudi nooremteadur K. Jaanits. Sel päeval korjatud savinõukillud ja šlakitükid säilivad Ajaloo Instituudis Mälestisele on 1975. a juunis koostanud passi arheoloog K. Jaanits (Mälestise ajalugu on koostatud mälestise passi põhjal).
Vaata Kaardil
  • English
  • Estonian
  • Swedish
  • Finnish