fbpx

Kivikalme Kultuuritee

Kivikalmele iseloomulik kalmerajatis, inimluid ja teaduslikku informatsiooni sisaldav arheoloogiline kultuurkiht. Kivikalme asub Vägeva-Pedja teest (nr 14146) lääne pool, 11. kilomeetri läheduses. Kivikalmest kirdes, üle maantee paikneb Asulakoht reg nr 9235.
Vaata Kaardil
  • English
  • Estonian
  • Swedish
  • Finnish