fbpx

Kivikalme Kultuuritee

Kivikalmele iseloomulik kalmerajatis, inimluid ja teaduslikku informatsiooni sisaldav arheoloogiline kultuurkiht. 1985. a oli muistis suhteliselt hästi säilinud. Tegemist oli ümara künkakesega, mille piirjooned olid selgemalt jälgitavad lõuna-, kagu-, edela-, osalt ka lääneosas. Künkake kujutas endast kompaktset rohukamaraga kaetud kivivaret, millest paistsid välja üksikute suuremate kivide laed. Lõunaosas oli vare tüsedam, põhjapoolne osa aga märksa õhema kivistikuga. Vare läbimõõt oli ida-lääne suunas 10 m, kõrgus 0,9 m. 1980. aastate lõpus kuhjati kalmele kõrge kivihunnik. 1993. a oli loode- kagu suunalisele söödilapile kuhjatud kivihunnik, mis oli samas suunas 13 m pikk ja 8-9 m lai. 3 meetri kõrgune kivihunnik on kokku kuhjatud koos mullaga, mille tõttu on maa-ala suures osas rohtunud ja taimestikuga kaetud (Mälestise kirjeldus on koostatud mälestise passi põhjal). Kivikalme asub endise jaotuse järgi Tartumaal, Palamuse kihelkonnas. Kivikalme paikneb kompaktse hoonestusega Nava külast põhja pool avatud maastikul, kus see eraldub maastikust ümara künkana. Kalme seniste uurimisandmete põhjal võiks kalme dateerida I aastatuhande I poolde. Muistist on maininud A. Jürgens 1921. a Palamuse kihelkonna muististe kirjelduses (käsikiri Ajaloo Instituudis). 1945.-1946. a olid kalmel arheoloogilised väljakaevamised. Kalmet tookord kaitsenimekirja ei määratud. 1985. a kirjeldas kalmet arheoloog A. Lavi. 1980. aastate lõpul maeti varem suhteliselt vähe risustatud kalmevare täies ulatuses kõrge kivihunniku alla. Rahvapärimuses on koht tuntud „Kabelimäe“ nime all (Mälestise ajalugu on koostatud mälestise passi põhjal).
Vaata Kaardil
  • English
  • Estonian
  • Swedish
  • Finnish