fbpx

Kivikalme Kohtumõistmise paik Kultuuritee

Kivikalmele iseloomulik ehituskonstruktsioon, inimluud, teaduslikku informatsiooni sisaldav arheoloogiline kultuurkiht. Tegemist on piklik-kolmnurkse sööditükiga, mis ühest servast piirneb teega. Sööditüki lõunapoolne osa on ümbritsevast pinnast mõnevõrra kõrgem, pikkusega piki teed 20 m ja laiusega risti teed samuti 20 m. Viimase kagupoolne osa kujutab endast teega risti asuvat kirde-edela suunalist piklik—nelinurkset 50 cm kõrgust küngast mõõtmetega ligikaudu 8 x 15 m (täpseid mõõtmeid on raske määrata künka ebaselgete piirjoonte, samuti ka edelaotsal oleva maja vundamendi tõttu), mille kirdeots on ilmselt tee poolt ära lõigatud. Sööditükk on kaetud rohukamaraga, selle all siin-seal tunda kive. 10 m kaugusel teest asuvad sööditüki edelaserval kunagise Ahervareme Juhani maja varemed, selle taga põllu ääres kasvavad põõsad. Põõsad kasvavad ka sööditüki loodeserval tee ääres. Sööditüki kirdeserval tee ääres kasvavad vahtrad. Kirde—edela suunalise künka kaguservast 6 m ja teest 3 m kaugusel on ligikaudu 1 x 1 meetrine nelinurkne auk. Tõenäoliselt on kalme sööditüki lõunapoolne kõrgem osa. Ehitus- ja majapidamistegevuse tagajärjel on aga kalme kuju ilmselt sel määral muutunud, et kalme esialgset kuju ega mõõtmeid ei ole enam võimalik kindlaks määrata (Mälestise kirjeldus on koostatud mälestise passi põhjal). Kivikalme paikneb endise jaotuse järgi Tartumaal, Torma kihelkonnas. Kivikalme asub Koimula külas ja jääb sealsest Koimula teest lõuna poole. Kivikalmest kirde pool paikneb arheoloogiamälestis Asulakoht reg nr 9436. Muistis on tõenäoliselt I aastatuhande I poole - II aastatuhande alguse kivikalme. Võimalik aga, et tegemist on hoopis maa-aluse kalmistuga, nagu sama küla kalme reg nr … puhul. Koimula küla kalmeid on maininud J. Jung (käsikiri Ajaloo Instituudis) Lähem kirjeldus on antud H. Moora 1921.a, Torma kihelkonna kirjelduses lk, 8 (käsikiri samas). Mälestisele on koostanud passi 1975.a. novembris arheoloog K. Jaanits (Mälestise ajalugu on koostatud mälestise passi põhjal).
Vaata Kaardil
  • English
  • Estonian
  • Swedish
  • Finnish