fbpx

Kalmistu Kultuuritee

Matmispaigale iseloomulikud kalmerajatised, inimluud, teaduslikku informatsiooni sisaldav arheoloogiline kultuurkiht. Tegemist on kolmnurkse, enamvähem kogu ulatuses murukamaraga kaetud alaga. Kalmistu ligikaudsed mõõtmed on ida- lääne suunas 40 m, põhja-lõuna suunas 15 m. Loodenurgas on ligikaudu 7 m läbimõõduga kokkulükatud kividest hunnik. Kolmnurkse ala idapoolne umbes 25 m pikkune osa on läänepoolsest mõnevõrra kõrgem (Mälestise kirjeldus on koostatud mälestise passi põhjal). Kalmistu paikneb endise jaotuse järgi Tartumaal, Torma kihelkonnas. Kalmistu asub Vaiatu külas Jõgeva-Mustvee teest (nr 36) põhja pool. Kalmistust loode suunas jääb arheoloogiamälestis Kivikalme reg 9434 ja kaugemale eelpoolmainitud maanteest lõuna poole arheoloogiamälestis Asulakoht reg 9436. Koimula küla kalmeid on mainitud J. Jungi käsikirjas (käsikiri Ajaloo Instituudis). Lähem kirjeldus on antud 1921.a Torma kihelkonna, kirjelduses, lk, 8-10 (käsikiri Ajaloo Instituudis). Sel ajal oli tegemist põllul asuva veidi kõrgema kühmuga (mõõtmed ca 8x8 m), mille ligikaudu 60 cm kõrgune kaguosa oli kitsa ribana kündmata. Küntud osa kõrgus oli kihelkonnakirjelduse andmeil 20-30 cm kõrgune. Kihelkonnakirjelduses nimetatakse kalmet kivikalmeks. 1957.a. septembris kaevati kalme läbi seoses Jõgeva-Mustvee maantee rekonstrueerimisega (vt. E. Tõnisson, Aruanne arheoloogilistest kaevamistest Mustvee rajoonis, Lullikatku k/n., kolhoosis "Suur Oktoober" (end. Torma khk., Koimula küla), septembris 1957.a. Käsikiri Ajaloo Instituudis). Selgus, et kalmele tolleks ajaks oli peale veetud põllukivide all mitte kivikalme, vaid maaalune kalmistu. Välja kaevati üks luustik (peaga lääne suunas) Luustiku juurest leiti kaks raudpannalt ja üks kiilapinnaline savinõukild. Killapinnalise keraamika järgi otsustades võiks matus pärineda I aastatuhandest. Kalmel asuva kivivare alt leiti samuti savinõukilde ja mõningaid muid esemekatkendeid (tiiglikatkend, šlakitükk). Leiud säiluvad Ajaloo Instituudis. Pärast maantee õgvendamist jäi kalme kahe maantee vahele. Läbi kaevatud ala ümbruses vöiks leiduda veel teisi matuseid. Mälestisele on koostanud passi 1975.a. novembris arheoloog K.Jaanits (Mälestise ajalugu on koostatud mälestise passi põhjal).
Vaata Kaardil
  • English
  • Estonian
  • Swedish
  • Finnish