fbpx

Kalmistu ja ohverdamiskoht Kultuuritee

Rahvapärimusteade. Teaduslikku informatsiooni sisaldav arheoloogiline kultuurkiht. Tegemist on pikliku maa-alaga, mida lõuna-edelast piirab Tallinn-Tartu maantee, põhja-loodest tallu viiv külavahetee ning idast kaarekujuliselt kalme tagant kulgev külavahetee. Kirjeldatud maatükil asub ligikaudu 100 m pikkune ja 50 m laiune põhja-lõuna suunaline seljandik kõrgema idaosa ning lauge läänenõlvaga, mille kõrgus on kuni 3 m. Edelas ulatub seljandik päris Tallinn-Tartu maanteeni välja, olles viimase poolt nähtavasti otsast lõigatud. Loodes jääb maantee ja mäe vahele kolmnurkne madalam ala (Mälestise kirjeldus on koostatud mälestise passi põhjal). Kalmistu ja ohverdamiskoht paikneb endiste jaotuse järgi Viljandimaal, Põltsamaa kihelkonnas. Kalmistu ja ohverdamiskoht asub Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa teest (nr 2) ligikaudu 50 m ida pool, jäädes Adavere keskusest umbes 150 km lõuna pool. Kalmistu ja ohverdamiskoha idaserval asub arheoloogiamälestis Ohvrikivi reg nr 9345. Arvatavasti on tegemist keskaegse kalmistuga 14.-17. sajandist. Kalmistut on „Kalmumäe“ nime all hiieasemena maininud J. Jung (Muinasaja teadus eestalste maal, II kd, 205). Hiiekohaks on muistist nimetatud ka H. Alliku ja S. Markuse 1923. a Põltsamaa kihelkonna kirjelduses lk 61 (käsikiri Ajaloo Instituudis). Mõlemal juhul on ära toodud nimetus „Kalmemägi“. „Kalmemäelt“ on endine Kalmu talu pererahva jutu järgi leitud ka luid. Mälestisele on koostanud passi 1974. a oktoobris arheoloog K. Jaanits (Mälestise ajalugu on koostatud mälestise passi põhjal).
Vaata Kaardil
  • English
  • Estonian
  • Swedish
  • Finnish