fbpx

Kivikalme Kultuuritee

Kivikalmele iseloomulik kalmerajatis, inimluid ja teaduslikku informatsiooni sisaldav arheoloogiline kultuurkiht. Kivikalme kujutab endast tugeva rohukamaraga kaetud piklikku ovaalset söödiala, mille pikkus loode-kagu suunas on 33 m, laius ulatub 14 m. Kalmeala tõuseb ümbritsevast põllust 0,5 m võrra kõrgemale. Üle kogu kalme kulgeb pikuti keskelt kuni 2 m sügavune ja 6-7 m laiune süvend, kuhu on toodud kive. Vähemal määral on kive kalmealal ka väljaspool süvendit, suhteliselt arvukamalt lõunapoolses osas. Algset kivivare pole näha. Tõenäoliselt on see üsna suures ulatuses lõhutud (Mälestise kirjeldus on koostatud mälestise passi põhjal). Kivikalme paikneb endiste jaotuse järgi Viljandimaal, Põltsamaa kihelkonnas. Kivikalme asub Tallinn-Tartu-Võru –Luhamaa teest (nr 2) ligikaudu 70 m lääne pool avatud maasikul, kõrgemal kohal, jäädes Adavere keskusest umbes 150 m lõuna pool. Vahetult teisel pool maanteed asuvad arheoloogiamälestised Kalmistu ja ohverdamiskoht, reg nr 9343 ja Ohvrikivi reg 9345. Sarnasuse põhjal teiste Kesk-Eesti kivikalmetega võib muistise dateerida I aastatuhandesse - II aastatuhande algusesse. Kalmest puuduvad teated, samuti pole siit teada muinasleide. Lähedalasuva Kalmu talu kunagise pererahva andmetel olevat kalmeala kasutatud kivimurruna. Mälestisele on koostanud passi 1974. a oktoobris arheoloog E. Tõnisson (Mälestise ajalugu on koostatud mälestise passi põhjal).
Vaata Kaardil
  • English
  • Estonian
  • Swedish
  • Finnish